Andreas Osiander 1525

Eyn Schöne/ fast nützliche Sermon/ vber das Euangelion. Matthei am. xvjj. Do Christus den Zolpfenning bezalet.


Taget fra Internettet, fototekst, transkriberet af mig, oversat af mig.

Indhold: Indledning #1. Teksten #7. Om lydighed mod den verdslige øvrighed. #15. Om brug af kristelig og verdslig frihed. #65. Om det guddommelige forsyn. #87.

Tilbage til oversigten!
 
 
1   Eyn Schöne/ fast nützliche Sermon/ vber das Euangelion. Matthei am. xvij. Do Christus den Zolpfenning bezalet. 
Von gehorsam weltlicher Obrigkait.
Vom gebrauch Christenlicher vnd weltlicher Freyhait. (#65
Von Götlicher fürsichtigkait. 
Andreas Osiander.
zu Nürnberg
1525 (a2v) 
En smuk, næsten nyttig prædiken over evangeliet fra Matt 17,24-27, hvor Kristus betaler skatten. 
Om verdslig øvrighed.
Om krig af kristelig og verdslig frihed.
Om det guddommelige forsyn.
Af Andreas Osiander. 
I Nürnberg,
1525
        Allen frommen Christen/ vnd götlichs worts liebhabern/ wunscht Andreas Osiander Prediger bey Sant Laurentzen zü Nürnberg. Gnad vnd frid/ von Got dem vater/ vnd seinem sun Jesu Christo unnserm herren.         For alle fromme kristne og for alle, der elsker Guds ord, ønsker Andreas Osiander, prædikant ved Skt. Laurentius-kirken i Nürnberg: nåde og fred fra Gud, vor fader, og hans søn, Jesus Kristus, vor herre. 
3         Ich hab am Suntag nechst verschynen/ ein predig gethan/ darin ich nichts anders/ dann den rechten weg zur seligkait/ Nemlich durch glauben/ lieb/ frid/ leyden gedult/ vnd verachtung aller zergengklichen ding/ gelert vnd angezaygt hab/ güter züuersicht/ sy solt allen vnd yeden/ die sich vnsers herren Jesu Christi des gecreützigten/ rümen/ sunderlich haben wolgefallen.          Jeg holdt forrige søndag en prædiken, hvori jeg ikke lære og forklarede andet end den rette vej til salighed, nemlig gennem tro, kærlighed, fred, lidelse, tålmodighed og foragt for alle forgængelige ting, i den gode hensigt, at den især ville falde i god jord hos alle og enhver, der roser sig af vor Herre Jesus Kristus, den korsfæstede. 
4  Aber als ich vernym/ wirdt ich von vilen hyn vnnd wider seer gescholten/ als solt ich etlichen zü gefallen/ etlichen zü schaden vnd nachtail/ vnd nit auss Christlicher lieb vnn trew geredet haben/ welchs ich vor wol mer gehört/ vnnd nun fast wol gewont hab.  Men som jeg fornemmer det, bliver jeg skældt meget ud af mange, for og imod, som om jeg ville være nogle til behag og skade og være til ulempe for andre, som om altså at jeg ikke har talt ud af kristelig kærllighed og trofasthed, hvilket jeg vel tidligere har hørt flere gange og nu næsten har vænnet mig til at høre. 
5  Aber damit ich den satan mit seinem aygen schwert schlag/ der solche ding vber die mass vngern höret/ vnd dann durch lügen weyt vnd preyt thadelt/ hab ichs auff geschriben/ vnd in druck geben/ Damit es die/ so mich lestern/ bass vernemen vnd ermessen/ die es von hören sagen vrtaylen/ der warhait bericht werden/ vnd die so etwas sträfflichs darinnen erkennen/ mir das an züzaygen vrsach haben/ des wil ich auch warten/ Gottes gnad sey mit vns allen Amen. Datum etc. am ersten des Aprillen. 1525. (a2r)  Men for at jeg kan slå Satan med hans eget sværd, han, som meget, meget nødig hører den slags ting, og derfor vender sig imod det vidt og bredt med løgn, så har jeg skrevet den op og ladet den trykke. Så kan de, der skælder mig ud, bedre blive klar over det og udmåle det, de, der dømmer efter, hvad de har hørt, kan få sandheden berettet for sig, og de, som finder noget at angribe mig for deri, kan få anledning til at påvise det for mig. Det vil jeg så afvente. Guds nåde være med os alle. Amen. Dato, osv, den første april 1525. 
6   Gnad/ frid/ vnnd barmhertzigkait/ sey mit euch allen/ von Got dem vater/ vnd von seinem eingebornen sun Jesu Christo vnserm herren. Amen. Nåde, fred og barmhjertighed være med jer alle fra Gud Fader og fra hans énbårne søn, Jesus Kristus, vor Herre. Amen. 
7       Die nachuolgenden Euangelischen hystorien schreybt der heylig Euangelist Mattheus am. xvij. capitel. etc. Do sie nun gen Capernaum kamen/ giengen zü Petro die den Zins groschen einnamen/ vnd sprachen. Pflegt ewr maister nit den zins groschen zügeben?          Følgende evangeliske historie skriver evangelisten Matthæus i Matt 17,24-27: Da de nu kom til Kapernaum, gik de, der opkræver skatten, hen til Peter og sagde: Plejer jeres mester ikke at betale skat?
8  Er sprach Ja. Vnd als er haim kam/ do kam jm der herr Jesus züuor/ vnnd sprach. Was dunckt dich Simon? Von wannen nemen die Künig auff erden/ den zoll oder Zins/ von jren kindern/ oder den frembden? Han svarede: "Jo". Og da de kom indenfor, kom vor Herre Jesus ham i forkøbet og sagde: "Hvad synes du, Simon? Hvem tager jordens konger skat eller told af, at deres børn eller af de fremmede? 
9  Do sprach zü jm Petrus. Von den frembden. Der herr Jhesus sprach zü jm. So sein auch die kinder frey. Auff das aber wir sie nit ergern/ So gee hyn an das mer/ vnd würff den angel/ vnd den ersten visch der herauff fert den nym/ vnd wenn du seinen mund auff thüst/ wirstu ein halben Gulden finden/ den selben nym/ vnd gib jn für mich vnd dich. (Matt 17,24-27) (n9 Da sagde Peter til ham: "Af de fremmede". Vor Herre Jesus sagde til ham: Så er jo børnene fri. Men for at vi ikke skal forarge dem, så gå ned til søen, kast en krog ud, og tag den første fisk, der bider på; når du lukker dens mund op, vil du finde en halv gylden. Tag den og giv den for mig og for dig". 
10         So ferne wöllen wir die Euangelischen hystorien/ auff diss mal erkleren.          Så meget af evangeliernes historier vil vi udlægge denne gang. 
11        Ir aller liebesten in got/ dise Euangelische hystori/ so wir yetzo gehört haben/ ist gar schlecht/ vnd kurtz anzüsehen/ aber wie gering sy scheynt/ begreyfft sy doch in jr/ drey grosse vnd namhafftige stuck/ einem yeden Christen/ trostlich/ nutztlich vnd hailsam zühören vnd (a3v) zü wissen/ beuor in disen vnsern zeyten/ in welchen sich derhalben mancherlay vnd grosse vngeschickligkaiten Eintweder auss freuel/ oder aber mercklichem vnuerstandt zütragen vnd eräugnen.          I allerkæreste i Gud, denne evangeliske historie, som vi nu har hørt, er ganske ligefrem og kort at betragte, men hvor ubetydelig den end ser ud, så indeholder den dog i sig tre store og bemærkelsesværdige ting, som det for enhver kristen er trøsterigt, nyttigt og frelsebringende at høre og at vide, fremfor alt i vore dage, hvor der tildrager sig og sker mange af den slags store utilbørligheder enten af frækhed eller af besynderlige uvidenhed. 
12 Vnd sein nemlich/ das erst/ wie vnd warumb man der weltlichen obrigkait/ zinss/ zoll/ rendt/ vnd gült/ schuldig ist/ vnd geben sol.  Disse tre ting er: Den første: hvordan og hvorfor man er skyldig at give den verdslige øvrighed afgift, told, rente og skat. 
13 Das ander/ von Christlicher vnd weltlicher freyhait wie man sich der auss götlicher liebe/ dem nechsten zü güt gebrauchen/ oder aber verzeyhen sol.  Den anden: Om den kristelige og den verdslige frihed, hvordan man [enten] ud af guddommelig kærlighed bruger den til næstens bedste, eller lader den fare. 
14 Das dritt/ von götlicher fürsichtigkait/ vnd gnedigem auffsehen auff vnss/ damit er/ wie ein gütiger vater/ auch on vnnser wissen/ alles wes wir bedorffen/ reichlich fürsicht vnd verordent/ das alles wöllen wir ordenlich nach einander hören.  Den tredie: Om det guddommelige forsyn og nådig opsyn med os, hvormed han, som en god fader, også uden vi véd af det, rigelig forsyner os med og lægger til rette for os alt, hvad vi behøver, alt det vil vi i rækkefølge få at høre. 
15    Von weltlicher obrigkait.
         Zum ersten/ waiss on zweyffel ewer lieb/ vnd habt es offt von mir gehört/ das zway vnderschiedliche reich sein/ denen die menschen vnderworffen/ vnd dardurch sie regiert werden. 
Om den verdslige øvrighed.
       For det første: Uden tvivl véd I, kære venner, og har ofte fået det at høre af mig, at der er to forskellige riger, som mennesker er underlagt, og hvorigennem de styres. 
16      Das erst/ ist gottes reich/ in dem got selbs vnd allain herr ist/ vnd mit dem scepter seines worts/ der ausserwelten menschen hertzen von sünden rainigt/ vnd durch den glauben rechtfertiget/         Det første er Guds rige, hvori Gud selv og alene han er herre, og hvori han med sit ords scepter renser de udvalgte menneskers hjerter fra synd og retfærdiggør dem gennem troen. 
17 Also/ das sie nit allain im schein/ sunder auch von grundt jres hertzen vnd geystes in der lieb gegen got vnd dem nechsten/ frumm/ gerecht/ vnd unsträflich sein/ Således altså, at de ikke blot tilsyneladende, men også fra deres hjertes grund og ånd er fromme, retfærdige og ustraffelige i kærlighed mod Gud og deres næste. 
18 Das geschicht/ wenn er vns durchs Gesatz/ was wir züthün schuldig sein eröffnet/ Vnd (a3r) durch troen der straff/ dasselbig nit zü verachten/ sunder in die handt zü nemen dringet/ damit wir dann finden/ das wir dasselbig/ auss aygnen krefften/ on seinen geyst nit erfüllen/ vnnd der straff/ vnnd seinem zorn nit entfliehen mögen/ Det sker, når han gennem loven viser os, hvad vi er skyldige at gøre, og gennem trussel om straf trænger ind på os, så vi ikke foragter loven, men tager den op, for at vi så kan finde, at vi ikke kan opfylde den ud af egne kræfter uden hans ånd, og ikke kan undfly straffen og hans vrede. 
19 Vnnd also an vnns selbs/ vnd aller creaturlichen hilff vnd züuersicht verzagen/ vnn allain auff sein göttliche gnad vnd barmhertzigkait fleyssig sehen/ Og på den måde opgiver al tillid til os selv og al hjælp fra skabelsen og alene flittigt ser hen til hans guddommelige nåde og barmhjertighed. 
20 Alssdann zaygt er vns durchs heylig Euangelion/ wie Christus vnser herr vnn hayland/ solchen zorn vnd straff für vnss getragen/ vnd vns mit dem vater wider versönet hab/ dardurch lernet man dann gottes gerechtigkait/ warhait/ weysshait/ gnad/ vnd barmhertzigkait/ durch sein wort/ das er selbs ist/ erkennen/ vnd wer es gelaubt/ der fasset auch das wort/ das got selbs ist/ vnd den heyligen geyst damit/ der vernewet dann den menschen/ vnn würckt in jm/ alles was das gesatz erfordert/ vnd füret jn zum ewigen leben/ welches ir alles vorhyn täglich vnd reichlich bisshieher gehört habt.  Og så viser han os gennem det hellige evangelium, hvordan Kristus, vores herre og frelser, har båret denne vrede og straf for os, og igen har forsonet os med faderen. Derigennem lærer man så at erkende Guds retfærdighed, hans sandhed, hans visdom, nåde og barmhjertighed gennem hans ord, som er ham selv, og den, der tror det, han fatter også ordet, der er Gud selv, og fatter samtidig Helligånden, der så fornyer mennesket og virker i ham alt det, som loven kræver og fører ham til det evige liv. Og alt dette har I hidtil hørt dagligt og i rigeligt mål. 
21 Aber disem Reich sein gar wenig leüt gehorsam vnd vnterworffen/ dann es werden hie nit allain die Hayden/ die Gottes wort nit haben/ aussgeschlossen/ sunder auch deren vil/ die das wort gottes hören/ vnd sich des rümen/  Men dette rige er det kun ganske få mennesker, der er lydig imod og er underkastet, for her udelukkes ikke blot hedningerne, der ikke har Guds ord, men også mange af dem, som hører Guds ord og roser sig af det,
22 Aber doch dem selben nit von hertzen glauben/ wie der herr selbs spricht/ Matthei am .xxij. Vil sein berüffen/ aber wenig ausserwelet.  men som dog ikke tror det af hjertet, som Herren selv siger i Matt 22,14: Mange er kaldede, men få er udvalgte. 
23         Das ander/ ist das weltlich Reich/ in welchem die menschen/ mit gewalt vnd schwert regiern/ damit sie die frummen vor den bösen an leyb/ eer vnd güt/ schützen/ (a4v) schirmen/ vnd vnbeschedigt erhalten/          Det andet er det verdslige rige, hvori mennesker hersker med magt og svært, for at de kan beskytte de fromme fra de onde til legeme, ære og gods og bevare dem ubeskadigede. 
24 Vnd ist doch von got dem herren selbs eingesetzt/ vnd geordnet/ vmb der willen/ die seinem wort nit glauben/ dann die selbigen bleyben böss vnd gotloss in jrem hertzen/  Og det er dog indsat og forordnet af Gud Herren selv af hensyn til de mennesker, der ikke tror hans ord, for disse forbliver onde og gudløse i deres hjerter. 
25 Vnd wenn sie kain andere obrigkait hetten/ der sie gehorsam sein/ vnn sie fürchten müsten/ dann das wort gottes/ dem sie doch not von hertzen glauben/ wurden sie alles vnglück/ auff ein hauffen anrichten. Og hvis de ikke havde nogen anden øvrighed end Guds ord, som de kunne være lydige mod og som de skulle frygte, så ville de anrette en hoben ulykker, for de tror jo ikke på dette ord af deres hjerte. 
26 Vber solche ist nun die weltlich obrigkait eingesetzt/ nit das sie die selben möge frumm vnn gerecht machen/ dann das vermag allain der glaub an gottes wort/ sunder das sie mit gesetzen/ Burgerlichen vnn peenlichen straffen/ sie zwingen/ die bösen gedancken/ vnd anschleg jrer hertzen nit in das werck zübringen/ sunder umb des nechsten willen/ vnter wegen zülassen Over den slags mennesker er nu indsat den verdslige øvrighed, ikke for at gøre disse mennesker fromme og retfærdige, for det er det kun troen på Guds ord, der formår, men for med love, med borgerlige og pinefulde straffe at tvinge dem til ikke at bringe de onde tanker og planer, de har i deres hjerte, til udførelse, men for næstens skyld fjerne dem. 
27 Darumb nennet sie der herr im Euangelio. Luce am xxij. Künig der Hayden/ nit darumb das die Künig all vnglaubig seyen/ oder sein müsten/ sunder darumb das dem gerechten/ wie Paulus .j. Timoth. am .j. sagt kain gesetzt ist geben.  Derfor kalder Herren dem i evangeliet (Luk 22,25) "hedningernes konger" (n27), ikke fordi kongerne allesammen var vantro, eller skulle være det, men af den grund, at der ikke er givet nogen lov for den retfærdige, ifølge Paulus i 1 Tim 1,9. 
28 Vnd solche Künig vnd obrigkait allain vber die so dem wort gottes vngehorsam/ vnd Hayden sein/ gewaltigklich herschen/ dann die gottes wort an nemen/ vnd dem selbigen glauben/ bedörffen kainer obrigkait/ die sie zum gütem zwinge/ Sunder thün fry vnd willigklich alles was jn züthün gebürt/ vnn leyden alles willigklich/ was jn got zü leiden schickt/  Og sådanne konger og en sådan øvrighed hersker med deres magt alene over dem, som er ulydige mod Guds ord og er hedninger, for de, som tager Guds ord til sig og tror det, de behøver ingen øvrighed til at tvinge dem til det gode, men de gør frit og gerne alt, hvad der tilkommer dem at gøre, og de lider frivilligt alt, hvad Gud sender dem af lidelse. 
29 Dann sie sein durch die Tauff mit Christo zü gleichem todt gepflantzt/ wie Paulus zun Römern am .vj. sagt Vnd wissen/ das sie das creütz auff sich nemen/ Vnd (a4r) Christo müssen nachfolgen.  For de er i dåben indpodet i Kristus til den samme død, som Paulus siger i Rom 6,4., og de véd, at de må tage korset på sig og følge Kristus efter. 
30 Die sich aber durch gottes wort nit bessern/ ob sie schon Christenlichen namen haben vnn füren/ sein sie doch nür hayden/ vnd müssen dem gewalt vnterworffen sein/ auff das sie die frummen nit beschedigen oder verderben. Es ist aber nit genüg/ das die weltlich obrigkait/ die frommen vnd vnschuldigen/ allain vor denen/ die böses gedencken vnd fürnemen/ beschotz vnd schirme/ sunder sol auch so viel möglich ist/ darob sein/ das kainer durch sein aygene/ bosshait/ vnordnung/ vnwissenhait/ oder nachlessigkait schaden neme/ vnd verderbe.  Men de, der ikke forbedrer sig i kraft af Guds ord, selv om de har det kristne navn og fører det, de er dog kun hedninger og må underkastes med magt, for at de ikke skal øve vold mod og ødelægge de fromme. Men det er ikke nok, at den verdslige øvrighed kun beskytter og beskærmer de fromme og uskyldige imod dem, der udtænker ondt og foretager sig noget ondt, nej, den skal også så vidt muligt sørge for, at ingen tage skade eller bliver ødelagt af sin egen ondskab, uorden, uvidenhed eller efterladenhed. 
31 Darumb gebürt jn/ allerley laster/ mit güten gesetzen vnd ernstlichen straffen/ züuerhüten/ Gericht vnd Reformation/ wie einer mit dem andern handeln sol/ züordnen/ vnd ein güten fürrath/ So vil die gelegenhait erleyden mag/ gemaine kästen/ gebew/ vnd landsfrid zü erhalten/ hyn hynder legen/ auff das ja die vnderthanen/ in all weg vnd fell versorgt seyen/ dann die oberkait/ sol nit allain jr selbs/ sunder auch den vnderthanen zü güt regiern.  Derfor tilkommer det den at beskytte imod alle slags laster med gode love og alvorlige straffe, at anordne domstole og reformation om, hvordan den ene skal behandle den anden, og, så vidt situationen giver anledning til det, at skaffe et godt forråd, en almindelig kassebeholdning, at opretholde bygninger og landefred, og fjerne hindringer derfor, så at undersåtterne på alle måder og i alle situaioner kan blive forsørgede, for øvrigheden skal ikke alene regere til bedste for sig selv, men også til bedste for undersåtterne. 
32 Das alles aber/ kan vnd mag nit geschehen/ noch erhalten werden/ es geben dann die vnderthanen zinss/ rendt/ gült/ vnd steür darzü/ des sie sich dann zü weren/ weder recht noch füg haben. Darum auch der herr selbs spricht. Luce am .xx. ca. Gebt dem Kayser/ was des Kaysers ist/ vnd Got was gottes ist. Was aber vnd wie vil man geben sol/ hat Got nit bestimbt/ Sunder der obrigkait haim gesetzt/  Men alt dette kan ikke ske eller opretholdes, hvis ikke undersåtterne giver afgift, rente, gilde og skat dertil, og de har hverken ret eller føje til at vægre sig mod det. Derfor siger Herren også selv i Luk 22,25: "Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er". Men hvad og hvor meget man skal give, har Gud ikke fastsat, det har han overladt til øvrigheden at bestemme. 
33 Nit das sy jrs gefallens zü handeln in allweg/ sol oder werdt recht haben/ sunder (b1v) das sy/ dem gebot der lieb/ wie auch andere menschen vnderworffen sein/ vnd das wort (Alles das jr wölt/ das euch die menschen thün/ das thüt auch jn) allzeyt fleyssig bedencken.  Dog ikke sådan, at de overalt skal handle efter forgodtbefindende og have ret til det, men sådan, at de som andre mennesker er underkastet budet om kærlighed og hele tiden flittigt skal betænke ordet "Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem" (Matt 7,12). 
34 Dann gleich wie Got der herr im gesetz/ das weltlich schwerdt verordnet/ vnd wie man das gebrauchen solt/ mit gesetzen verfasset/ nit darumb/ das mans eben also handeln müst vnn nit anderst/ sunder das man das schwerdt mit gütem gewissen vnn im glauben brauchen lernet/ vnn nit zweyffelet/ ob es Got also gefiel oder nit/ Dann alles was nit auss dem glauben geet/ das ist sündt/ wie Paulus zun Römern am xiiij. capitel sagt.  For ganske som Gud Herren har forordnet det verdslige sværd og fremsat love om, hvordan man skal bruge det, ikke af den grund, at man skal handle med det netop sådan og ikke anderledes, men for at man kan lære at bruge sværdet med god samvittighed og i tro, så man ikke tvivler på, om det behager Gud på den måde eller det ikke gør. For alt, hvad der ikke sker i tro, er synd, som Paulus siger til Romerne i det fjordende kapitel (Rom 14,23). 
35 Also hat er auch den Leniten [Leuiten?]/ die do zümal die weltlichen obrigkait/ gericht/ vnd schwert/ fürten/ den zehendten verordnet/ nit das man eben den zehendten tail der obrigkait geben müss/ Sunder das man lerne/ wie man der obrigkait/ hillf vnd steür/ ein güt Regiment zü vnderhalten schuldig sey/ darnach mag man minder oder mer fordern vnd geben/ wie es die lieb vnn gemainer nutz erhaischen/ Wil aber damit/ der tyrannen vnnötig schinden vnnd schaben/ kaines wegs gerechtfertigt haben.  Således har han også forordnet, at levitterne, der dengang var verdslig øvrighed og domstol og førte sværdet, skulle have tienden, ikke sådan, at man skal give øvrigheden nøjagtig en tiendedel, men sådan at man kan lære, hvordan man overfor øvrigheden er skyldig at yde hjælp og skat for at opretholde et godt styre, og derefter kan man så kræve eller give mere eller mindre, alt efter hvad kærligheden og den almindelige nytte kræver. Men hermed vil jeg på ingen måde have, at tyrannernes unødvendige smiden om sig med penge skal være retfærdiggjort. 
36         Die weyl aber die obrigkait/ mit jrem güten Regiment in etlichen stucken allain den vnderthanen/ vnd nit den frembden dienet/ als mit gesetzenn/ straffen/ Kriegs gezeug/ festen gebewen/ fürrath an getrayde/ vnd was der gleichen ist/ Zimbt sich auch dar gegen/ das solches die vnderthanen allain erhalten/ In etlichen aber dienet sy auch den frembden/ als mit besse- (b1r) rung der wegen vnd stegen/ mit straff vnn abthün der strassrauber/ mörder/ gemains landssfrids verbrecher/ vnd was der gleichen mer ist/ darzü mögen sie auch von den frembden/ zimliche hilff vnn steür empfahen/           Men eftersom øvrigheden med sit gode styre på nogle områder udelukkende tjener undersåtterne og ikke de fremmede, f. eks. med love, straffe, krigsmateriel, med at bygge fæstninger, med forråd af korn, og den slags, så sømmer det sig også modsat, at det er undersåtterne alene, der betaler for dette. Men på nogle områder tjener den også de fremmede, f. eks. med forbedring af veje og stier, med straffe og fjernelse af landevejsrøvere, mordere, forbrydere mod den almindelige landefred og mere af samme slags, og dertil må de også af de fremmede modtage rimelig hjælp og skat. 
37 Vnd auss der vrsach fürnemlich/ sein die Zoll vnd vmbgelt entstanden vnd auff kummen. Dann die selben sein mer auff die frembden/ dann auff die vnderthanen gericht/ damit man jr auch geniess/ die weyl man jn wie oben gesagt ist dienen müss.  Og først og fremmest af den årsag er told og vejgæld opstået og kommet frem. For disse er mere rettet mod de fremmede end mod undersåtterne, for at man også kan nyde godt af den, eftersom man, som ovenfor sagt, må tjene den. 
38         Diss alles hab ich ewer lieb darumb so vberflüssig erzelet/ auff das wir die wort des heyligen Pauli/ da er von der obrigkait redet/ dester bass versteen mögen/ Dann er schreybt zü den Römern am. xiij. capitel also:           Alt dette har jeg fortalt så omhyggeligt for jer, kære venner, fordi vi så des bedre kan forstå den hellige Paulus' ord, hvor han taler om øvrigheden. For han skriver i Rom 13,1-8 således: 
39 Yederman sey vnderthan der obrigkait vnd gewalt/ dann es ist kain gewalt/ on von got. Die gewalt aber die allenthalben ist/ die ist von got verordnet/ also/ das wer sich wider die gewalt setzet/ der widerstrebt gottes ordnung. Die aber widerstreben/ werden vber sich ein vrtayl empfahen/ Den die geweltigen sein nit den gütten wercken/ sunder den bösen zü fürchten. Wiltu dich aber nit fürchten vor der gewalt/ so thü gütes/ so wirstu lob von den sellbigen haben. Thüstu aber böses so fürcht dich/ dann sy tregt das schwert nit vergeblich sy ist Gottes dienerin/ ein racherin zur straff/ vber den der böses thüt. So seyt nun auss not vnderthan/ nit allain vmb der straff willen/ sunder auch vmb des gewissens willen/ der halben müst jr auch zinss geben.  "Enhver skal være underordnet under øvrigheden og myndigheden, for der er ingen myndighed, uden den er fra Gud. Men den myndighed, der er, den er forordnet af Gud, således at den, der modsætter sig myndigheden, sætter sig imod Guds ordning. Men de, der modsætter sig den, vi nedkalde dom over sig. For myndigheden er ikke at frygte for dem, der gør det gode, men for dem, der gør det onde. Men vil du ikke frygte myndigheden, så gør det gode, så vil du få ros fra den. Men gør du det onde, så frygt, for den bærer ikke sværdet forgæves. Den er Guds tjenerinde, den hævner til straf for den, der gør det onde. Derfor er det nødvendigt, at I underordner jer, ikk eblot for straffens skyld, men også for samvittighedens skkyld. Derfor betaler I også skat. 
40         So gebt nun yederman/ was jr schuldig seyt/ Den (b2v) zinss/ dem der zinss gebürt/ Den zoll/ dem der zoll gebürt Die forcht/ dem die forcht gebürt/ Die ere/ dem die ere gebürt/ Seyt niemandt nichts schuldig/ dann das jr euch vnter einander liebet.            Så giv da enhver, hvad I er skyldig at give, den I er skat skyldige, skat, den, I er told skyldige, told, den, I er frygt skyldige, frygt, den, I er ære skyldige, ære. Vær ingen noget skyldige, uden at I elsker hinanden." 
41 Auss disen worten des heyligen Pauli/ lernen wir fein/ wie wir vnns gegen der obrigkait sollen halten/ nemlich jnen alle gehorsam vnn vnterthenigkait laysten/ dann es ist kain obrigkait noch gewalt/ on von got. Welcher nun der obrigkait widerstrebt/ der widerstrebt gottes ordnung/ vnd wirdt das vrtayl vber sich empfahen. 
42 Das ist ye kurtz vnd ernstlich geredet/ damit d[er] heylig Paulus aller auffrur vnn empörung fürkumbt. Dann were ye ein zeyt auff er den gewest/ darinn man der obrigkait zü wider steen/ vnd auffrur zümachen/ het recht gehabt/ so were es zü der zeyt der heyligen Apostel gewest/ do man die Christen vmb des glaubens willen/ so kleglich vnn iemmerlich mit allerley peen vnd marter erwürget/ so doch die obrigkaiit darzü kain vrsach het. 
43 Nun haben sie aber nit allain das selb nit gethan/ sunder auch fleyssig verbotten/ wie man hie sihet/ auff das ja frid vnd eynigkait/ so vil ymmer möglich ist erhalten werde/ Vnd wo das ye nit sein kan/ das es doch der Christen schuld nit sey/ damit nit gottes wort/ vmb jren willen verlestert werde/ dann wir sehhen/ das die tyrannen/ vnd feindt des worts gottes/ allweg vnn ye nichts mer gesucht haben/ dann das sie ein schein hetten/ als were das Euangelion vnfridlich vnn auffrürisch/ damit sie jrs gefallens mit den glaubigen möchten toben vnd wüten. 
44 Man sol aber auch daneben fleyssig drauff sehen/ das man (b2r) sich die obrigkait/ vom wort gottes nit schrecken noch dringen lasse/ dann da selbst müss man got mer gehorsam sein/ dann den menschen/ wie der heylig Petrus in geschichten am. v. capitel sagt/ Die weyl got vber des menschen seel vnn gewissen mit seinem wort allain herschet/ Vnb die weltlich obrigkait nichts anders/ dann was leyb/ eer vnd güt betrifft/ zü gebieten hat/ wie da oben gesagt ist/ sunst wurden wir gottes wort vnn den rechten glauben nit lang behalten/ sunder allain menschen leer müssen an nemen/ damit man got doch vergeblich dienet/ wie der herr Matthei am. xv. sagt/ vnn dardurch nür verblendet wirdt. 
45 Darumb müssen wir/ was unnser seelen seligkaiit betrifft/ auff Gottes wort allain bawen/ vnd vns die feindt/ so darwider fechten nit lassen bewegen/ sunder Ritterlich streitten vnn vber winden/ nit mit dem eyssnen schwert/ welchs Christus Matthei am. xxvj. verbotten vnn gesprochen hat/ wer das schwert nimbt/ der wirdt durchs schwert vmbkummen/ sunder mit dem schwert des geysts/ welchs ist das wort gottes/ Ephess. vi. vnd mit gedult/ wie vns Christus leret vnd spricht/ Matthei am. v. Selig sein die vmb der gerechtigkait willen verfolgt werden/ dann das reich der hymel ist jr. 
46 Selig seyt jr/ wenn euch die menschen schmehen vnd verfolgen/ vnd reden allerley args wider euch/ so sie daran liegen/ vmb meinen willen Es wirdt euch jm hymel wol belonet werden/ dann also haben sie verfolgt die Propheten/ die vor euch gewest sein.Vnd Paulus zu den Römern am. xij. Recht (b3v) euch selbs nit meine liebste/ sunder gebt raum dem zorn gottes/ dann es steet geschriben. Die rach ist mein/ ich wil vergelten spricht der herr/ Lass dich nit das böse vberwinden/ sunder vberwindt das böss mit güttem/ dann ob wir wol jm fleysch wandern/ so streyten wir doch nit nach fleischlicher weiss/ dann die waffen vnser Ritterschafft sein nit fleyschlich/ sunder mechtig vor got/ zü verstören die befestungen/ damit wir verstören dne anschleg/ vnnd alle höhe/ die sich erhebt wider die erkantnuss Gottes/ wie Paulus. j. Corinth. x. spricht/ darumb sol ein Christ nit gewalt mit gewalt vertreyben/ sunder nür mit geyst/ warhait vnn gedult fechten. 
47         Es möcht aber yemant fragen vnn sprechen/ Wie? müss man der obrigkait allweg gehorsam sein? Wie wann sie die vnderthanen zü hart beschweret? sol man nit widersteen/ vnn sich des weren? wie wann got allain der obrigkait gehorsam zü sein gebewt/ die nach seinem wort handelt? vnd nit der die vnbillich handelt? 
48       Darzü antwort ich/ vnd sag. Nain. Dann die wort des heyligen Pauli sein ye klar/ Es ist kain gewalt/ on von Got. Die gewalt aber die allenthalben ist/ die ist von got geordnet/ sie handeln gleich recht oder vnrecht. sie seyen glaubig oder vnglaubig/ so sein sie von got geordent/ vnd sol jn kain vnderthan mit gewalt widerstreben/ Sunder gedencken/ das er mit seinen sunden ein solche obrigkait verdient hab/
49 Wie Salomon in sprüchen am.. xxviij. sagt. Vmb des Lands sündt willen/ müss es vil Fürsten haben/ Aber vmb der leüt wil- (b3r) len/ die verstendig vnd beschayden sein/ belybt er lang leben. Wil man nun der bösen tyrannischen obrigkait ledig vnd loss werden/ So bedarff man nit wider die obrigkait rumorn/ dann wer sich wider die gewalt setzt der widerstrebt Gottes ordnung/ vnd macht die sach gewisslich nür erger/ sunder man soll die sündt/ damit man böse obrigkait verdient hat/ ablegen/ so wirdt got die bösen obrigkait auch wol bessern/ wie er selbs sagt Esaie am. j. Wenn ir lust habt vnd höret mich/ solt jr die güter des erdtrichs essen. Vnd ich wil mein handt zü dir wenden/ vnn dir Richter setzen/ wie sie vor warn Vnd deine Ratgeben/ wie vor alters her.
50  Also erlediget er auch selbs sein volck vom Künig Pharao auss Egypten/ sie dörfften kain waffen/ kain schwert/ vnd kain hand wider jn auff heben/ dann wo sie es gethan/ hetten sie der ordnung Gottes widerstrebet/ Dann er wil ye nit/ das die vnderthanen jre öbern straffen/ sunder er selbs/ wie er spricht. Lass mir die rach/ ich wils bezalen. 
51 Doch sol die obrigkait/ durch gottes wort züstraffen vnd zü ermanen/ Ob sie sich villeicht bessern wölt/ niemant verbotten noch abgeschlagen sein. Wir wöllen aber damit der obrigkait/ mit den vnderthanen nach allem jrem mütwillen zühandeln nit raum geben/ Dann wiewol die vnderthanen/ sich selbs nit sollen rechen/ so sagt doch got/ er wöls bezaln. Vnd der heylig Paulus zun Ephesiern am. vj. weyst sie auch da hyn/ sie sollen gedencken/ das jr herr im hymel sey. 
52 Darzü sehen wir teglich/ wie got ein obrigkait durch (b4v) die andern strafft/ Ob schon die vnderthanen gehorsam sein/ So sollen sie auch gedencken/ das der vnderthanen der weniger tayl Christen sein/ vnd solche leer nit gern annemen vnd halten/ das nit ein mal böss mit böss gestrafft werde/ Aber wee der rüten/ dann sy tregt gemainklich das grössest vnglück. 
53         Darumb son nun die obrigkait auff jr ampt sehen/ das ist die frummen schutzen/ schirmen/ vnd preysen/ die bösen straffen vnn zaymen/ wie da oben angezaygt ist/ dann darumb tregt sie auch das schwert/ vnn so sy das recht gebraucht/ dienet sy Got dem herren damit/ wie Paulus spricht. Sy ist gottes dienerin. 
54 Vnn die vnderthanen sollen jr auch gehorsam sein/ dann wer jr widerstrebt/ der wirdt vber sich ein vrtayl empfangen/ darumb das er nit allain die obrigkait/ sunder auch gottes ordnung verwürfft/ von der obrigkait hat er die straff/ aber von got das vrtayl zü warten. Auss der vrsach sol kainer gedencken/ diss oder das hat mir die obrigkaut bey einer straff gebotten/ oder verbotten/ Ich wils wagen/ wils gebot vbertretten/ vnn die straff darfür tragen/ dann es ist nit allain vmb die straff züthün/ Sunder auch vmbs gewissen/ welchs verletzt würdt durch die verachtung der götlichen ordnung/ vnn müss das vrtayl vber sich ampfahen/
55 Darumb hat er gesagt. So seyt nun auss not vnderthan/ nit allain vmb der straff willen/ sunder auch vmbs des gewissens willen. Sölchs alles sol man allain von den gebotten versteen/ die sie in jrem reich machen/ vnd doch die seel vnn (b4r) den weg der seligkait nit betreffen/ dann in den selben regiert got durch sein wort allain/ wie oben gesagt ist. 
56        Es darff aber auch niemant zweyffeln/ so fast got die vnderthanen dringt zü der gehorsam/ So fast verpflicht er auch die obrigkait zü aller gerechtigkait vnd billichait/ wie wir das zü seiner zeit auch werden hören
57        Nun ist es nit genüg/ das man der obrigkait gehorsam sey/ man müss sie auch/ wie da oben gesagt ist/ erhalten/ darzü sein nit allain die vnderthanen mit zinsen/ sunder auch die ausslender/ so ferr sie der obrigkait bedörffen/ mit zoll vnd anderm verpflichtet/ Welchs der heylig Paulus fein anzaygt/ da er spricht. So gebt nun yederman/ was jr schuldig seyt/ den zinss/ dem der zinss gebürt/ den zoll/ dem der zoll gebürt/ Dessgleichen der herr im Euangelio/ do er Petrum fragt. Von wem die Künig den zoll nemen/ Vnd er antwort/ Von den frembden/ Spricht er hinwider/ So sein auch die kinder frey. 
58 Zaygt aber damit klerlich an/ das die frembden nut frey/ sunder den zoll schuldig sein/ Vnd wo nit/ wurd er gewisslich die Zolner gestrafft/ vnd das vnrecht/ damit sie vmbs giengen/ anzaigt haben/ er wurd auch on zweyffel/ den heyligen Petrum/ nit von wem man den zoll nemen solt/ sonder ob man den zoll geben oder nit geben solt/ gefragt haben. 
59         Dises alles beschwert nun vnnser fleysch vnd plüt/ vnd thüt jm wee/ das es also in allweg vnter gedruckt vnd gehorsam sein müss. Aber man kan jm ye nit anderst thün/ es müss also sein/ Got hats auch also geord- (c1v) net/ Wiewol es on allen zweyffel einem rechten Christen nit schwer ist/ sunder er leydets vnn tregts willig/ dann was solt oder möcht dem beschwerlich sein/ der in der Tauff in todt bewilligt hat/ der miut Christo zü glleichem todt gepflantzt vnd begraben ist? Wie Paulus zun Römern am. vj. spricht. 
60 Wir wissen ye/ das wir durch leyden vnn trübsal müssen ins reich der hymel ein geen/ warumb weren wir vns dann/ so vnns got leyden vnd trübsal zü schickt? Wann wir das nit mögen tragen/ das vns mit recht vnd füg wirdt auff gelegt/ wie wölten wir dan ein grossers tragen? 
61 Da sicht man/ wie jr nür vil vom glauben schwatzet/ aber wenig frucht des Glaubens anzaygt/ Da sicht man/ das jr das Euangelion/ nit all darumb habt angenummen/ das es war vnd der recht weg zur seligkait ist sunder nür darumb/ das ir etlicher beschwerung/ die jr nit gern getragen habt/ daraurch seyt leydig worden/ sunst wann jr glaubet/ das jr durch Christum von sundt/ todt/ vnd hell erledigt/ vnd erben des hymelrichts geworden seyt/ woe möcht jr noch im zeytlichen so tieff stecken/ jr solt mer alles was irdisch ist/ verachten/ vnn nür nach dem hymlischen trachten/ es gee mit leyb vnn güt wie es wöl/ die zeyt ist kurtz/ vnd das evig gewiss/ wenn wir nür glauben. 
62   Darumb beschleust auch der heylig Paulus gantz wol/ vnd spricht. Seyt niemant nichts schuldig/ dann nür das jr euch vnter einander lieb habt/ als wölt er sprechen. Wenn jr yemant etwas züthün schuldig seyt/ so habt jr anfechtung/ wölt (c1r) jrs geben/ so bringt es anfechtung/ wölt jrs nit geben/ so bringts noch vill mer vnnrwe vnnd anfechtung/ Darumb köndt jr nit ee zü frid kummen/ dann gebt yedermann zinss/ zoll/ rendt/ vnd gült/ vnd was jr schuldig seyt/
63 Vnd nit allain dasselb/ sunder auch/ wie der herr Matthei am. v. spricht. So yemant mit dir wil zancken/ vnd dich vmb den rock für Gericht fordern/ dem lass den mantel auch. Nöt dich yemant ein meyl/ so gee mit jm zwo. Sey wilfertig deinem widersacher die weyl du noch auff dem weg bist/ auff das er dich nit dem Richter vberantwort/ vnd werdest in kercker geworffen. Warlich du kumbst nit herauss/ biss du den leetzten heller bezalest/ Dann so wirs nit thün/ machen wir vnns des vngllücks an leyb/ güt/ vnd gemüt/ nür dester mer. 
64 Darumb sol ein Christ alles das er angefordert wird/ ymmer geben vnd bezalen/ vnd jme ein fridsam gemüt/ das hymlisch zu betrachten/ vil lieber lassen sein/ dann alles güt auff erden/ Vnd sol niemant nichts schuldig bleyben/ dann die lieb/ dann da müss er sich des erwegen/ das er nymmer mer gar bezalen mög/ wie fast er liebet/ dienet/ vnn dem nechsten alles güt erzaygt/ ist er doch ymmer mer schuldig. Vnd das sey von der weltlichen obrigkait yetzo genüg gesagt. 
65 Von Christlicher vnd weltlicher Freyhait.
       Zum andern leret vnns dise Euangelische hystori/ wie man die Freyhaiit brauchen sol/ wiewol ich waiss das dise regel vnd mass nit yederman gefallen/ sunder (c2v) vil erzürnen wirdt/ doch können wir jm auch nit thün/ wir müssen reden vnd leren/ was recht ist/ vnn nit was einem yeden wol gefelt. 
66 Nun haben wir zwayerley freyhait/ Ein weltliche vnd Christliche freyhait. Die Christlich freyhait ist nit/ das wir thün vnnd lassen/ was dem fleysch wol gefelt/ sunder das wir vnnserer seligkait/ durch das blüt vergiessen vnd sterben Christi im glauben gewiss sein. Also/ das wirs nit mer mit disem oder ihenem werck verdienen oder erkauffenn durffen/ sunder ist vorhyn durch Christum verdienet/ vnd durch sein züsagen vergewiset/ dann ee wir durch den glauben sein gefreyet worden/ sein wir vnter dem gesetz gefangen gewest/ die weyl es verflucht/ alle die es nit halten/ 
67 Dann do wirs Gesetz solten halten/ vermochten wir das nit/ darumb das der fleyschlich syn/ Gottes Gesetz nit vnterworffen ist/ dann er vermags auch nit/ Sunder wurden mit gewalt zü sünden von vnserm fleysch gezogen/ die weyl wir gottes geyst nit hetten. 
68 Sölten wir dann dem fleysch volgen/ vnn gottes gesetz verachten/ so liess vnns/ das troen/ der flüch/ die forcht/ vnd die vnrwe des gewissens/ auch kain rwe/ Darumb waren wir in allweg gefangen/ wolt wirs halten so konten wir nit/ wolt wirs verachten/ so konten wir auch nit/ dann wir hetten müssen verdambt sein vnn der seligkait mangeln. 
69 Aber das Euangelion hats alles vmb keret/ vnd vns auss diser gefencknuss erledigt Dann es sagt erstlich( Christus hab für vns gelitten/ genüg than/ vns vns die seligkait erworben/ darumb (c2r) kan vns das gesetz nymmer gefangen halten/ vnn sprechen Thüstu das nit/ so bistu verdambt/ dann wir sprechen hynwider/ es ist wol war/ ich wer billich verdambt/ aber Christus hats für mich getragen/ vnn mich daruon erledigt. Vnd wer das glaubt/ dem gibt got den heyligen geyst/ der fichtet dann wider das fleysch/ das es auch nymmer obligen/ vnd vns mit gewalt zü sünden ziehen kan. 
70 Also sein wir dann frey/ das gesetz troet vns nymmer die verdamnuss/ vnd das fleysch vberweltigt vns auch nymmer zü sündigen/ Sunder wir glauben/ Christus hab vnns selig gemacht/ Der selbig glaub/ bringt den heyligen geyst/ vnnd durchgeust die lieb in vnser hertz/ wie Paulus zun Römern am. v. sagt/ Die feyret dann nit/ sunder bricht herauss/ vnnd thüt dem nechsten alles güt/ nit genötigt/ sunder frey willig vnn vmb sunst/ Gleich wie ein mensch/ der ein güte narung hat/ vnd zü kainer arbeyt gezwungen ist/ vnn dannocht nit feyren mag/ sunder arbeyt frey willig/ seinem nechsten zü güt/ Also thut auch ein Christ/ vngezwungen/ alles was die lieb erfordert. 
71 So kan nun niemant mer mit der warhait sprechen: Wiltu selig werden/ so müstu da oder dört sein/ diss oder das thün/ essen vnn trincken/ ein solch oder solch klayd an tragen/ oder meyden/ dann diser aller macht vnns kains selig/ Darumb sein wir auch in disen dingen allen frey/ Sunder wiltu selig werden/ so müstu glauben etc. Vnd das ist nit allain in freyen dingen/ sunder auch in Moses gesetz/ dann es kan niemant sprechen. Wiltu selig werden/ so müstu dich (c3v) lassen beschneyden vnd das gesetz halten/ dann es wer auch nit war/ sunder es müss nür durch den glauben geschehen/
72 Darumb sein wir durch den glauben frey/ nit allain von des Gesetz/ sunder auch von des fleyschs knechtschafft/ dann der glaub bringt die lieb/ vnd wo die lieb nit ist/ da ist auch der glaub nit. Dise lieb ist das new gesetz/ das Got in vnser hertz schreybt/ an stat des alten gesetz/ das nür auff stain geschriben war/ Vnd ist nit mit vmbstenden verfast/ sunder in allen dingen frey. Also/ das nichts an kainem ort so hoch verbotten ist/ wenn es rechte Christliche lieb erfordert/ so sollen wirs auch thün/ Vnd nichts so stracks gebotten/ wenn sich ein fall begibt/ das es wider Christliche lieb ist/ so sol wirs lassen/ Das ist vnser Christliche freyhait/ das wir durch den glauben von zwang des gesetzs/ vnd durch den geyst/ vom zwang des sündigen fleyschs/ erledigt sein. Vnd nun frey willig vngezwungen/ vnd vmbsunst dem nechsten in der lieb dienen/ vnn nit was dem fleysch wolgefelt/ thün oder lassen. 
73 Da sicht vnd versteet man nu fein/ wie vnbillich sich etlich vndter dem titel der Christlichen freyhait/ von Burgerlichen beschwerden wöllen reissen/ Dann das Euangelion macht dich zü kainem Burger. Wiltu Burger sein/ so müstu Burgerlich burde mit tragen/ dann die Burgerschafft macht dich auch zü kainem Christen/ Wiltu ein Christ sein/ so müstu glauben/ Wiltu nit glauben/ so bistu schon verdambt/ sey gleich Burger wo du wilt Also auch wiltu Burger sein/ so thü was einem Bur- (c3r) ger zü gehöret/ Thüstu es nit/ So lesst man dich kain Burger sein/ oder strafft dich villeicht an layb vnd an güt darzü/ glaub gleich was du wilt. Darumb wiltu Christliche freyhait erzaygen/ so thü du das frey willig vnn vngenöttigt/ darzu man die andern mit gesetzen vnn straffen zwingen müss/ so bistu recht Christlich frey. 
74         Die weltlich freyhait ist/ so yemandt/ von gesetzen/ ordnungen/ oder andern gemainen beschwerden/ auss gunst/ verdienst/ oder aber ander güter Burgerlicher ordnung gefreyet wirdt/ als da die Priester Vnngelt frey sein gelassen/ vnn was der gleichen mer ist/ Sölche freyhait zaigt auch Christus hie an/ da er spricht. So sein auch die kinder frey/ Dann der zoll ist auffgesetzt vber die frembden. Christus aber/ was zü Capernaum dahaimen/ wie Mattheus am. iiij. spricht: Er liess die stat Nazareth/ kam vnd wnoet zü Cappernaum/ darumb solt er billich vmb den zoll nit angesprochen sein worden/ die weyl er nit frembd/ sunder ein Burger vnn Stadt kindt war/ Aber er gan jn dannocht/ nit allain vmb der obrigkait willen/ sunder vil mer vns zü einem Exempel/ damit wir lernen/ wie wir die Christlichen vnn weltlichen freyhait sollen brauchen. 
75 Darumb gibt er jn nit bald/ lesst jn vor fordern/ Fragt auch vor Petrum/ wer den zoll schuldig sey/ damit offenbar werdt/ das er jn an dem ort nit schuldig war/ vnd dannocht gab. Warumb aber thüt er das? Auff das wir sie nit ergern/ spricht er. Ergernuss ist/ wie ewer lieb offt gehört hat/ Wenn man mit worten oder wercken/ dem (c4v) nechsten vrsach gibt/ das er sich im glauben irrt/ oder wider die lieb thut/ Wann nun Christus den Zoll nit het gebenn/ wurden sie gedacht habenn/ er verachtet die obrigkait/ begeret das volck/ durch sein leer/ vnnd zaychen an sich zü hencken/ damit er selbs ein Künig wurde/ wie sie jme hernach in seinem leyden auch für wafrren/ vnd sprachen/ Er nennet sich ein Künig/ vnn widersprech dem Kayser. 
76 Wenn nun solcher argwon vnd ergernuss in die leüt were kummen/ wurde es vil menschen am glauben gehindert/ vnn villeicht bewegt haben/ das sie jn vnbillicher weyss verfolgt hetten/ damit dann auch wider die lieb gehandellt wer worden/ zü disem hat er aber nit vrsach wöllen geben/ sunder die ergernuss vns zü einem exempel vermitten/ wie wol er gross vrsach sich zu entschuldigen gehabt het/ 
77 Dann erstlich war er ye den zoll nit schuldig/ Für das ander so war er arm/ vnn müste Petrus das zoll gelt erst auss dem meer herauss vischen/ Zum dritten/ war er ein herr aller ding/ vnd niemant het vber jn zü gebieten/ Noch siehet er der kains an/ sunder siehet nür was dem nechsten zü güt kumbt. Also sein auch wir all vnnser freyhait schuldig/ dem nechsten zü güt zü gebrauchen/ oder aber züfaren lassen/ wie Paulus. i. Corinth. x. Capitel spricht. Ich hab es alles macht/ aber es bessert nit alles. Nyemant suche was sein ist/ sunder ein yegklicher was eines andern ist. (n77 For for det første var han ikke skyldig at betale tolden. For det andet var han fattig, og Peter måtte fiske pengene til tolden op af havet. For det tredie var han herre over alle ting og ingen havde noget at sige over ham. Alligevel tager han ikke hensyn til noget af det, men kun til, hvad der kan gavne næsten. Sådan er også vi med al vor frihed skyldig at bruge den til vor næstes gavn eller også lade den fare, som Paulus siger 1 Kor 10,23: alt er tilladt, men ikke alt opbygger. Ingen skal søge, hvad der gavner ham selv, men enhver hvad der gavner en anden. 
78 Darumb hat vns auch der herr vom gesetz erledigt/ vnnd frey gemacht/ das wir dem nechsten in der lieb vnuerhindert möchten dienen/ dann (c4r) man mag kain gesetz so weisslich vnn fürsichtig machen/ es kumbt ein fall/ da die lieb ein anders erfordert/ Sol man dann vmb der lieb willen wider das gesetz thün/ so wirdt da gewissen beschwerdt/ sol man das gesetz nach den büchstaben halten/ vnn das gewissen wöllen erretten/ so bleybt vnter wegen die lieb/ vnd wirdt das aygen gesucht/ das doch auch nit recht ist/ Darumb ist das gesetz in allen eusserlichen dingen auffgehebt/ vnd hat vns Christus ein new gebot geben/ das wir einander sollen lieben/ wie er vnns geliebt hat/ vnd was die lieb erfordert/ das sol wir thün/ haben sunst kain ander gesetz mer.  Det er også derfor, Herren har frigjort os fra loven og gjort os frie, for at vi uden hindring kan tjene næsten i kærlighed, for man kan ikke lave nogen lov så vist og så omhyggeligt, at der ikke vil komme en situation, hvor kærligheden kræver noget andet. Hvis man derfor for samvittighedens skyld skal handle imod loven, så får man dårlig samvittighed, hvis man skal overholde loven efter bogstaven og vil hav god samvittighed, så kan kærligheden ikke være med, og man søger sit eget, hvilket dog ikke er godt. Derfor er loven ophævet i alle ydre ting, og derfor har Kristus givet os et nyt bud, at vi skal elske hinanden, som han har elsket os, og hvad kærligheden kræver, det skal vi gøre, udover det har vi ingen anden lov. 
79 Wer wölt aber da auch nit sehen/ wie unchristlich die handeln/ die vnter dem titel vnn namen des wort gottes/ vnd Christlicher freyhait sich wider die obrigkait erheben/ vnnd was sie schuldig sein/ nit mer wöllen geben/ vntersteen sich darnach solch jr vngeschickte freuel mit dem wort Gottes züuerfechten/ gleich als gieng es mit zeytlichen gütern vnd fleyschlichem wölleben vmb/ vnd nit viel mer/ mit dem creütz vnd leyden?  Men hvem kan her ikke se, hvor ukristeligt de mennesker handler, som under påskud af Guds ord og den kristelige friihed hæver sig op imod øvrigheden, og ikke mere vil give, hvad de er skyldige at give, og endda i deres upassende frækhed formaster sig til at kæmpe for dette med Guds ord, ganske som om det havde med timeligt gods og kødeligt vellevned at gøre, og ikke snarere med kors og lidelse? 
80 Dann wenn sie gleich vor der welt recht hetten/ das doch mir zü vrtauylen nit gebürt/ solten sie gedencken/ das Gottes gerich vil ein anders wirdt vrtayln/ dann eben der jn die Christlichen freyhait hat erworben/ der hat auch gesagt. Wer dich an ein backen schlecht/ dem beüt den andern auch dar/ wer dir den roch wil nemen/ dem lass den mantel darzü/ wer dich ein meyl nötigt/ mit dem gee ander zwo/ das sein wir ye schuldig/ wöllen wir anderst volkummen Christen (d1v) sein/ Darumb müss ein yeder greyffen vnnd bekennen/ das dise rumorische vnd auffrürische leüt/ nit Gottes wort/ sunder jr aygen fleysch treybt/ welchs nymmer nichts güts anrichtet/ dann der fleyschlich syn/ ist ein feindtschafft gegen got/ vnd ist seinem gesetz nit vnterworffen/ dann es vermags auch nit/ wie Paulus sagt For selv om de så havde ret overfor verden -- hvilket det dog ikke tilkommer mig at dømme om -- så skulle de betænke, at Guds dom vil fælde en helt anden dom, for netop den, der har erhvervet dem den kristelige frihed, han har også sagt: "Den, der giver dig et slag på den ene kind, ham skal du tilbyde den anden; den, der vil tage din kappe, lad ham også få kappen, den, der vil tvinge dig én mil med på vejen, ham skal du gå to mil med", (Matt 5,39) det er vi skyldige at gøre, om ellers vi vil være fuldkomne kristne. Derfor må enhver  begribe og bekende, at disse rebelske og oprørske mennesker ikke driver på med Guds ord, men med deres eget kød, og det anretter aldrig andet godt end den kødelige mening, det står i fjendskab mod Gud og er ikke underkastet hans lov, for det formår det heller ikke, som Paulus siger. 
81 Vnnd ob gleich jr fürnemen vor Got vnsträflich sein möcht/ das doch vnmöglich ist/ die weyl es so klar wider sein wort ist/ so solten sie doch auch gedencken an die ergernuss die darauss entsteet/ Dann wer wil nit sehen/ das dardurch das wort gottes auffs höchst verfolget vnd verlestert wirdt werden? Vnd manich mensch/ das sunst het angenummen/ wirts hernach für irtumb vnd verfürung halten/ wil geschweygen/ das vil/ die es gern höreten/ vmb solcher vngeschickligkait wegen/ nit erlangen werden mögen/ Vnd die es angenummen haben/ noch darob veriagt/ gefangen/ vnd erwürgt müssen werden.  Og selv om så det, de har for, skulle være ustraffeligt overfor Gud, hvilket dog er umuligt, fordi det så klart er imod hans ord, så skulle de dog også tænke på den forargelse, der opstår derved. For hvem kan ikke indse, at derigennem vil Guds ord i højeste grad blive forfulgt og bespottet? Og mangt et menneske, der ellers ville have antaget Guds ord, vil herefter regne det for vildfarelse og forførelse, og så taler vi ikke om, at mange, der gerne ville høre det, på grund af den slags utilbørligheder ikke kan nå frem til at høre det, og siger heller ikke noget om, at de, der har antaget det, stadigvæk må finde sig i af den grund at blive forjaget, taget til fange og dræbt. 
82 Sölchs alles verursachen sie mit jrem rumorn/ Vnd die jnen selbs/ als sie mainen/ ein klaine zeytliche beschwerdt wöllen ablegen/ bringen darneben den nechsten/ so vil an jn ist/ vmb leyb vnd seel/ was sie jn selbs aussrichten/ werden sie wol innen werden/ noch darff man solch vnchristlich ding/ ein Euangelische vereynigung vnn brüderlicher lieb handhabung haissen/ das doch erger/ dann fleyschlich ist/ Darumb wil ich ewer lieb gewarnet haben/ wölle sich nit mit schönen worten blenden/ vnd in ein solch bad lassen füren/ sunder vil mer gedencken/ das ich vor gesagt hab/ Der (d1r) teüffel/ wenn er mit dem widerstandt nichts mer vermag/ so schleych er haimlich vnter vns/ vnd stelle sich/ als wölle er der sach helffen/ vnd sie viel besser machen  Alt dette er de årsag til med deres oprør. Og når de, som de mener, vil fjerne en lille smule timeligt besvær for sig selv, ombringer de tillige, så vidt det står til dem, næsten til legeme og sjæl. Hvad de udretter for sig selv, kan de vel stå inde for, alligevel skal de ikke kalde denne ukristelige ting for en "evangelisk forening til fremme af den broderlige kærlighed". For det er dog værre end om det var kødelig [kærlighed]. Derfor vil jeg advare jer, I kære, I skal ikke lader jer forblænde af sådanne smukke ord og ikke sådan lade jer føre på afveje (?), men I skal meget snarere tænke på, hvad jeg før har sagt, at når djævelen ikke formår mere med sin modstand, så sniger han sig hemmeligt rundt mellem os og lader, som om han vil hjælpe til med sagen og gøre den meget bedre. 
83 Also hat er vorhyn durch die falschen Propheten auch gethan/ do er die predig des wort gottes nit mer mocht verdrucken/ gedacht er/ ich wil/ vnter den scheyn des Euangelions/ eytel new lügen vnd irtumb lassen predigen/ vnd also ee dan sie des gewar werden/ iammer vnd not/ durch meine propheten anrichten/ welche vnter andern auch mit der feust/ wider das klar vnn lauter wort vnnd verbot Gottes/ drein schlagen wolten/ do sie solches auss der schrifft nit erhalten/ vnd beweysen mochten/ müsten sie gesicht vnd hymlische stimm furgeben/ Aber gottes wort ist jn zü starck gewest/ vnn hat sie zü schanden gemacht. Sådan har han også tidligere gjort gennem de falske profeter. Når han ikke mere kunne forhindre, at Guds ord blev prædiket, tænkte han: "Jeg vil under skin af evangelium lade prædike lutter nye løgne og vildfarelser, og således, før de bliver klar over det, anrette jammer og nød gennem mine profeter, og de vil blandt andet også bruge næven imod Guds klare og rene ord og forbud". Den handling kan de ikke finde frem til og bevise fra skriften, derfor må de lade som om de har syner og hører himmelske stemmer. Men Guds ord var dem for stærkt, og har gjort dem til skamme. (n83
84  Nun gedenckt aber der satan noch/ er wölle zwen prey in einer pfannen kochen/ vnd durch auffrur vnd gross blüt vergiessen/ seine falsche Propheten/ die vor langst daruon gesagt haben/ der massen bestetigen/ das man jnen mer/ on gottes wort/ dann den andern mit Gottes wort/ glauben sol/ vermaint man sol gedencken/ Sihe es geet eben/ wie die propheten gesagt haben/ es müss freylich jnen Got geoffenbart haben. Darzü sihet er/ das sein Antichristisch reich nit mer besteen kan vnd mag/ darumb gedenckt er/ er wöls selbs anheben zü predigen/ mit solcher vngestümigkait/ das dem wort gottes zü grossen schaden vnd schanden sol kummen/ aber es sol jn nit helffen/ got hat ein anders im syn/ das müss er sehen vnn erfaren (d2v) Darumb jr aller liebsten/ lasst euch niemant verfüren/ sunder vertrawet got/ der vns on vnser müe vnn arbeyt auss einer grossern gefencknuss geholffen hat/ wird vns auss der geringsten auch wol helffen/ wenn es seinem götlichen willen wol gefelt/ Men nu tænker Satan stadigvæk, at han vil slå to fluer med ét smæk og gennem oprør og stor blodsudgydelse give bekræftelse til sine falske profeter, som forlængst har talt derom, på den måde, at man skal tro dem, der er uden Guds ord, mere end de andre, der har Guds ord, og han tror, at man til tænke: "Se, det går nøjagtig, som profeterne har forudsagt, det må sandelig være Gud, der har åbenbaret dem det". Desuden ser han, Satan, at hans antikristelige rige ikke mere kan bestå, derfor tænker han, at han selv vil begynde at prædike med et sådant umådehold, at det bliver til stor skade og skam for Guds ord, men det vil ikke hjælpe ham, Gud har noget andet i sinde, det kommer han til at indse og erfare. Derfor, I allerkæreste, lad ingen forføre jer, men stol på Gud, han, som uden vor møje og besvær har hjulpet os ud af et større fængsel, han vil også nok hjælpe os ud af det mindre fængsel, når det behager hans guddommelige vilje. 
85 Dann was wurden wir doch sunst anders thün/ so es gleich kain ergernuss dem wort gottes brecht/ dann auss einem klainen schaden ein grössern machen? Vnd da wir ein wenig zeytlichs güts wölten erretten/ solten wir wol auch leyb vnn leben darob verlieren? Darzü habt jr auch/ got sey gedanckt/ zü solcher auffrur kain vrsach/ darumb haltet frid vnn seyt still/ das man nit sprech/ das wort gottes mach dise auffrur vnn empörung/ sunder/ das man vil mer mög sprechen/ Gottes wort/ wo es gepredigt wirdt/ habe frid erhalten/ damit die lesterer vnn feindt des heyligen Euangelions züschanden werden.  For hvad ville vi dog ellers gøre andet, hvis det ikke skal bringe forargelse imod Guds ord, end at vi af en ringe skade fremkalder en større? Så når vi ville redde en smule timeligt gods, så ville vi af den grund miste både legeme og liv? Desuden har I jo heller ikke, gudskelov, nogen grund til på den måde at gøre oprør. Derfor hold fred og forhold jer i ro, så man ikke skal sige, at Guds ord fremkalder dette oprør og denne rebellion, men så man snarere skal sige, at Guds ord har opretholdt freden dèr, hvor det bliver prædiket, for så bliver det hellige evangeliums spottere og fjender til skamme. 
86 Lasst vnns lieber einander in Christlicher freyhait dienen/ wie vns Christus ein exempel hat geben/ vnd Paulus j. Corinth. am. ix. auch spricht: Wiewoll ich frey bin von yederman/ hab ich doch mich yederman zü knecht gemacht/ auff das ich jr vil gewinne. Ich bin yederman allerley worden/ auff das ich ja aller ding etlich selig mache. (n86) Das ist vnnser rechte freyhait/ die weyl wir durch Christum erledigt sein/ vnnd aller ding macht haben. Das wir nun das thün/ was den nechsten bessert vnd nit ergert/ dann die lieb sucht nit das jr. Vnd das sey nun von der freyhait dissmal genüg gesagt. (d2r)  Lad os hellere tjene hinanden i kristen frihed, som Kristus har givet os et eksempel på, og som Paulus også siger i 1 Kor 9,19: "Selv om jeg er fri og uafhængig af alle, har jeg dog gjort mig til en tjener for alle, for at jeg kan vinde mange af jer". "Jeg er blevet alt for alle, om jeg dog ikke kunne frelse nogle". (v. 22). Det er vores rette frihed, eftersom vi gennem Kristus er blevet befriet og står frit overfor alle ting, så at vi nu gør det, som hjælper næsten og ikke forarger ham, for kærligheden søger ikke sit eget. Og lad nu dette være nok sagt om friheden for denne gang!
87 Von Gotlicher fürsichtigkait.
       Zum dritten/ leret vns dise hystori/ ein seer tröstlich ding/ nemlich/ von götlicher fürsichtigkait/ vnd gnedigem auffsehen auff vns/ dann er hat vns ye in grösser acht/ sorgt für vnns/ schickt vnd ordent alles/ wes wir zur not bedörffen/ Auff das man nit mög sprechen/ sol ich yederman vnterworffen sein/ yederman dienen/ geben/ vnn nemen lassen/ was ich hab/ so wirdt ich müssen not leyden/ vnnd verderben/ zü letzt auch beteln/ oder villeicht gar hungers sterben/ Darwider haben wir gar ein gütten trost/ Matthei am. vk. Dann da selbst spricht der herr. Sorgt nit für ewer leben was jr essen vnnd trincken werdet/ auch nit für ewer leyb/ was jr anziehen werdet/ ist nit das leben mer dann die speyss? vnd der leyb mer/ dann die klaydung? sehet an die vögel vnter dem hymel/ sie seen nit/ sie erndten nit/ sie samlen nit in die scheüren/ vnd ewer hymlischer vater neret sie doch/ seyt jr dann nit viel mer dann sie? 
88 Was hat vnns auch Christus in diser hystori anders anzaygt/ do er Petrum hiess den angel werffen/ er wurde ein visch finden/ der ein müntz im mundt het/ dann das wir sollen sehen/ wie Got alle die/ so jme vertrawen/ nit verlesst/ sunder es müst ee vom grundt des meres kummen/ wes wir bedörffen/ wie Dauid spricht. Ich bin jung gewesen/ vnd nun alt worden/ hab doch nie kain gerechten verlassen gesehen/ noch seinen samen prot beteln. Er nennet aber den gerechten nit nach menschlicher art/ (d3v) von dem die welt nichts übels waiss/ Sunder den gerechten/ der des glaubens im wort gottes lebt/ den selben verlesst Got nit/ dess gleichen seine kinder/ wenn sie des vaters glauben nach volgen/ dörffen nit mangel leyden. 
89 Den vnglaubigen aber geet es nyrgent von stat/ wie dann Dauid auch spricht. Der gotloss borget vnd zalet nit/ der gerecht aber ist barmhertzig vnnd milt/ dann alle weg gottes sein von ewigkait beschlossen/ vnd gleich wie er hymel vnd erden/ vnd alles was drainn ist/ vmb des menschen willen beschuff/ vnnd doch den menschen nit ee darein setzet/ es were dann vor alles fertig vnn zü gericht. Also thüt er noch heütigs tags. Es ist gewisslich alles vorhin verordnet/ wes wir dorffen/ wann wir nür glauben/ vnd ee er vns liess mangel leyden/ es müst ee auss dem abgrundt des meres/ wie diser visch/ 
90 O der von der höhe des hymels/ wie das hymelprot/ herab kummen/ Dann was köndt man doch wunderlichers erdencken/ dann das er ein so grosse menig volcks der kinder Israel viertzig Jar lang/ nit allain von hymel sppeyset/ vnd auss hertem felssen mit wasser trencket/ Sunder auch jr schüch vnd klayder erhielt( das sie nit zerrissen? Wie ein grosse menig volcks/ hat er zum andern mal/ mit wenig proten gespeyst? dabey man sein gnad vnn güte vber vns ye solt spürn/ vnd jm lernen trawen/ dann es ist ye alles von ewigkait bey got beschlossen/ was wir haben sollen/ das wirdt vns gewisslich auch werden/ ob wir gleich nit wissen/ wo her es kummen sol. 
91  Dann gleich wie die kinder Israel das (d3r) hymelsprot samelten/ einer viel der ander wenig/ wenn mans auss mass/ so wurd yedem ein mess/ wie inen Got befohlen het. Also auch geet es mit allen gütern zü/ der vil samlet/ gebraucht nit mer/ dann was jm Got verordent hat/ das vbrig müss er einem andern lassen/ dann er fürts nit mit jm ins grab/ Der wenig samelt/ dem mangelt doch nichts/ wie es Paulus auch in der ersten zü den Corinthiern am. viij. anzaygt. Darumb solten wir ye billich/ vnnd on allen beschwerdt/ einem yeden geben was wir jm schuldig wern/ es were gleich zinss/ zoll/ rendt/ oder gült/ Vnd nit allain das/ sunder auch einem yeden der vns bete/ geben/ der vns nemen wölt/ lassen/ dann wir können vns nit entschuldigen/ das wir des beschwerdet seyen/ vnd nit ertragen mögen/ es felet nit am güt/ sunder es felet nür am müt/ getraweten wir got dem herren/ vnn hetten lust zü geben/ es wurde sich auch das wir geben solten/ wohl finden. 
92  So bald Christus mercket/ das es wurd ergernuss gebern/ wenn er den zoll nit geb/ hyndert jn nit/ das er jn nit schuldig war/ hyndert jn auch nit/ das er kain gelt het/ sunder lesst jm des nechsten sach mer anligen/ dann sein aygen nutz/ Darzü müsten jm dann alle creatur dienen/ vnd der visch im meer/ durch ein vngewonlichen weg/ gelt zü tragen/ 
93  Nit das er damit sein sunderliche Macht vnn herligkait hab wöllen anzaigen/ dann er hets in ein andern weg wol herrlicher thün mögen/ Sunder das er vns leret/ got vertrawen/ auch in den fellen/ da wir kain gewonliche/ oder natürliche hilff mer sehen vnd (d4v) erkennen/ Dann er ist ein helffer in der not/ zur rechten zeyt/ wie Dauid spricht. Vnd wenn wir das zü hertzen nemen/ wurde on zweyffel nit/ so grosse klag vnd armüt vnter vnns sein. Es ist aber der vnglaub so tieff eingewurtzelt/ Das jm schwerlich zü helffen ist/ was vnzelicher betriegerey/ vnn beschwerung vnser gewissen vnn des güts/ sein wir durch gottes wort erledigt worden? 
94  Vnd vber das auch/ ist ein solche ordnung vnter die armen lewt gemacht/ das sie mit vil einem geringern erhalten werden dann vor/ die weyl den recht armen geholffen/ Den mütwilligen aber ein zill gesteckt ist/ das sie nit mer /dann die notturfft/ mögen zü sich reyssen/ vnd die kinder auch/ vmb der eltern willen nit mer beteln/ sunder arbeiten lernen/ Darauss dann auch gemainer nutz seer zü nimbt vnd gebessert wirdt/ noch ist man kalt/ thüt vnn gibt nichts darzü/ Es ist nür ein schande/ das sich ander lewt daran sollen ergern/ vnd gedencken. Sihe thüt es bey einer solchen grossen vnd reichen stat/ so gemach/ wie wölten dann die geringern vnd armere stetlein solche ordnung erhalten? 
95  Darumb lassts euch vmb Gottes willen befolhen sein/ gedenckt doch/ das Christus sagt. War jr dem reginsten auss den meinen thüt/ das habt jr mir gethan. O der wöllet jr got vmb die narung nit vertrawen/ wie wölt jr jm dann vmb ein grössers vnn vmb das ewig getrawen? wöllet jr den armen nit helffen/ so wirdt jnen doch gewisslich got durch ein andern weg helffen/ vnn jr müst auch durch ein andern weg vmb das ewer kummen/ (d4r) Dann es fürts doch ein vnglück sunst hyn/ wie man dann teglich spürt vnd erfert. 
96         Zü letzt haben wir zwayerley müntz in diser hystori benent/ die erst/ ist in Kriechischer sprach/ Didrachman/ das ist zway Dragma/ oder ein lot schwer/ die ander ist ein stateer/ wigt eben zwir so vil/ die hat der visch im mundt gehabt. Vnd die weyl die Zolner ein Didrachma von Christo forderten/ liess er jn eben zwir so vil geben/ für sich vnd für Petrum/ darauss dann die andern jungern züforschen verursacht wurden/ Wer der grössest im Reich der hymel sein wurde/ dann sie mainten/ die weyl für Petrum allain der zoll gegeben wurde/ vnn sunst für jr kainen/ Petrus wer etwas mer dann sie. 
97  Das thet aber der herr allain darumb/ das er vrsach het/ sie vmb jr solch fleyschlich gedancken zü straffen/ wie ewer lieb das hernach hören wirt/ dann es ist ye das fleysch an geborn/ das es gern niemant vnter than/ sunder nür selbs herr sein wolt/ darumb müssen wir dem Herren Christo vnnd seinem Apostel Paulo gehorchen/ der obrigkait gehorsam sein/ vnn was man jr schuldig ist/ geben/ darneben auch einer dem andern in brüderlicher liebe dienen/ vnn dem almechtigen got/ beide vber zeytlichs vnd ewigs von hertzen vertrawen.
AMEN

Noter:

n9:  1. En sammenligning med Lutherbibelen 1545 fra nettet afslører, at Osiander holder sig ganske tæt til Luthers oversættelse. 2. Luther har brugt den samme tekst på samme måde i "Hvor langt skal man adlyde statsmagten?" (se lyd1#77).

n27:  Lutherbibelen 1545 har godt nok "die weltliche Könige", Vulgata derimod "reges gentium", den græske tekst: oi basileiV twn eqnwn.

n77:  Luthers oversættelse af 1 Kor 10,23 lyder: Ich habe es zwar alles Macht; aber es frommet nicht alles. Ich hab' es alles Macht; aber es bessert nicht alles.

n83:  Det er utvivlsomt Thomas Münzer, Osiander her har i tankerne. Han har talt om broderkærlighed, og han praler af at modtage åbenbaringer. Men hvordan han til sidst i denne celle kan skrive, at Guds ord har gjort dem til skamme, når vi dog i april 1525, hvor dette udgives (prædikenen må altså være holdt noget før), endnu ikke er nået frem til, at bondeoprøret er blevet knust, det véd jeg ikke.

n86:  Lutherbibelen (1545) har: "Denn wiewohl ich frei bin von jedermann, hab' ich mich doch selbst jedermann zum Knechte gemacht, auf daß ich ihrer viel gewinne." "Ich bin jedermann allerlei worden, auf daß ich allenthalben ja etliche selig mache."