Hjemmeside for Ricardt Riis

Forskellige teologiske skrifter

 
 
 
 
 
 
 

 Sognepræst, Horsens. E-mail adresse: rriis@mail1.stofanet.dk

Postadresse: Carit Etlars Vej 25, 8700 Horsens. Telefon: 75 62 54 28.

Her kan du finde (Here you may find):
 

  Frihed contra fromhed, om forskellen mellem kristendom og islam, sat op over de ti bud. 

  Luther criticized. En afhandling, der accepterer, at Luther som Augustin, regnede drifterne for synd, mente, at synden videreførtes gennem begæret ved undfangelsen, og regnede Kristus som én, der var udenfor arvesyndens kæde, fordi han var undfanget ved Helligånden. Afhandlingen er på engelsk. 

  Luther og barnedåben. En undersøgelse af Luthers opfattelse af barnedåben, sammenlignet med vores opfattelse. 

  Søren Kierkegaard og brødremenigheden. I denne lille bog foretager jeg et opgør med Kierkegaards teologi. Jeg påviser gennem en række citater, hvordan han, al hans modernitet til trods, er en ortodoks teolog, der blot har det uheld at leve lang tid efter det ortodokse tidsrum. Eller hvordan han er meget stærkt påvirket af brødremenighedens teologi eller måske snarere dens umiddelbare gudsforståelse. På den måde mener jeg at kunne løse det problem, som er Kierkegaard-forskningens crux: forholdet mellem forfatterskabet og kirkekampskrifterne.

  Arbejdsløsheden kan afskaffes. Dette er en økonomisk afhandling, men ikke derfor ulæselig. Jeg begynder med at vise, hvordan den teknologiske udvikling hele tiden afskaffer arbejdspladser, men også hele tiden skaber arbejdspladser. Når der i denne proces opstår arbejdsløshed, skyldes det, at forventningspriserne på jord tager forskud på fremtidens teknologiske forbedringer. Indfris de ikke, stiger arbejdsløsheden. Indfris de over forventning, falder den.

  Aben og mennesket. Her kommenterer jeg ret indgående Jane Goodalls bøger om chimpanserne i Tanzania. Ud fra de iagttagelser, hun har foretaget, kan man vise, at en forskel mellem os mennesker og dyrene er det fortælleunivers, vi lever i. Det giver os mulighed for at have en kollektiv hukommelse. Og det svære ved at sætte sig ind i dyrenes tilværelse er, at vi har yderst vanskeligt ved at se bort fra vores kollektive hukommelse og nøjes med den individuelle. Men det forhold, at chimpanserne, deres store intelligens til trods, ikke véd, at de skal dø, kræver sin forklaring.

 8   Kaj Munks teologi. Gennem en række eksempler fra skuespil og avisartikler, breve og biografier søger jeg at efterspore det inderste i Kaj Munks teologi. Jeg mener at finde det i hans "lønkammerteologi": i hans opfattelse af Gud som den, der giver hemmelige ordrer i sindet. Denne teologi voldte ham store kvaler, for han kunne ikke finde i sig den sindets sluttethed, som teologien foreskrev. Først til sidst, efter 9. April, fandt han sig selv og sin opgave og sin teologi.

  Kristne prædikener mod islam. Inspireret af begivenhederne 11. september 2001 har jeg her søgt at indkredse forskellen mellem islam og kristendommen. Formen er prædikenens, omend i hvert fald den første er så lang, at den aldrig ville kunne holdes i dagens Danmark. 

 10 Så tæt på – og dog så langt borte. En gennemgang af Kierkegaards skrift ”Kjerlighedens Gjerninger”, hvori jeg søger at vise, at Løgstrup har ret i sin kritik af Kierkegaard: Det forhold, at mennesket også handler, styret af kræfter, der virker ”bagfra”, uden viljens kontrol (Løgstrups suveræne livsytringer), ligger uden for Kierkegaards horisont. Derfor er hans kærlighedens gerninger i virkeligheden den mest sofistikerede form for egenkærlighed.

 11 Kierkegaards kærlighedshistorie. En ligefrem tragedie og en tragedie i anden potens. Den ligefremme historie fortælles og det påvises ud fra Kierkegaards breve til Regine, at han virkelig var forelsket. Desværre brød han med Regine, efter hvad han selv siger, fordi han fik guddommelig ordre til det. Den forståelse af guddommen har præget hans tanker på tragisk vis.

 12 Den hemmelige note. En artikel fra Føniks 1986,1, om Kierkegaards hemmelighed: at han modtog en åbenbaring om at bryde med Regine Olsen, ligesom Abraham modtog en åbenbaring om at skulle ofre Isak.

 13 Kierkegaard og Luther om Abraham. En eksegetisk fejl hos Søren Kierkegaard i Frygt og Bæven sammenlignes med Luthers gennemgang af Gen 22, om Isaks ofring.

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30