Johs. Cochläus: Svar på Luthers "hårde" skrift mod bønderne

Antwort auf Luthers Schrift "Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern"

Ein kurzer Begriff vom Aufruhr der Bauernfra Flugschriften der Bauernkriegszeit, Köln 1978, side 376-391.

Indhold: Forord: #1. Imod de rasende bønder. 1. citat: #7. 2.citat: #10. 3. citat: #15.

Tilbage til oversigten!
 
 
1   Den ersamen, fursichtigen und weyssen herrnn burgemeystern und radt der heyligen stat Cöln, empeut ich Johannis Cocleus von Wendelstein, gluck und heyl in Christo. De ærværdige, dygtige og vise herrer borgmestre og råd i den hellige by Køln, byder jeg, Johannes Cochlæus von Wendelstein, lykke og frelse i Kristus. 
Ersame, weyse und grossgunstige lieben herrnn, ich hab yetz in dissen sweren leufften unnd jemerlichen zeytten, zu besser unterrichtung gemeynes volcks, auff Martin Luthers buchlein, so er widder die auffrurigen bawrn hat lassen auss geen, kurtzlich geantwort in gutter hoffnung, das auch der gemeine man zu letzt mercken und versteen soll, wye Luther das gut volck lang vorher mit worten zu auffrur, stifft und kloster sturmen, geraytzt habe.   Ærværdige, vise og storsindede kære herrer, jeg har nu i disse svære forhold og jammerlige tider for bedre at undervise det almindelige folk kort givet svar på Martin Luthers lille bog, den, han udgav imod de oprørske bønder, i det gode håb, at også den jævne mand i sidste ende skal mærke og forstå, hvordan Luther lang tid tidligere med ord har ophidset de gode mennesker til oprør, til at storme stiftelser og klostre. 
3   Und nu, so er sicht, das sie ubel drob faren, slecht er sich zun fursten, welche er vor vil mals grewlich geschendet und dem volck hessig [gehässig, feindselig] gemacht hat, und schelt und schendet yetz uffs aller grewlichst das arm unselig und jemerlich erslagen bawrs volck, welchs er vor zu solchez spil in vil buchern hefftiglich gehetzet und getryben hat, wie ichs dan klerlich auss seynen eygen worten hab angetzeygt, und noch wol klerlicher het mogen beweysen, wo ich al seine bucher die myr solten gezeucknuss geben, hette hie mogen uberkommen.  Og nu, hvor han ser, at de ikke klarer sig, vender han om til fyrsterne, som han tidligere mange gange har skældt ud på det groveste og gjort folk fjendtlige imod, og skælder og skænder nu på det alle grusomste det fattige, usalige og jammerligt slagne bondefolk, som han tidligere i mange bøger hæftigt har hætset og drevet til dette spil, sådan som jeg klart har vist det ud fra hans egne ord, og vel nok skulle bevise mere klart, hvis jeg havde kunnet have alle hans bøger med mig, de bøger, der giver vidnesbyrd for mig. 
4  Den ich byn hie nur als eyn gast, hab meyne bucher nicht bey myr, will aber seyner bucher gern emberen und mangeln, und mich freuwen, das disse heilige stat durch fur bitt so vil heyliger merterer, beichtiger und junckfrauwen, so hie leibhaftiglich rasten, und durch ewr fursichtikeyt und ernstlich verpott, von lutherischer lere und predig, so reyn und unvermakelt biss her geblyben ist. Bin auch gentzlich der hoffnung und zuversicht, weil so vil Gots inn stifften, pfarren und klostern so herlich gehalten wirt, unnd so grosse andacht, zu vor auss des weyplichen geslechts in und ausserhalb der kloster, im volck gespurt und gesehenn wirdt, das disser offentlicher feindt aller andacht unnd gotsdiensts, hie nymer mer soll gehort werden oder yrgent stat haben. For jeg er her kun som en gæst, jeg har ikke mine bøger med mig, men jeg vil gerne undvære og mangle hans bøger, og glæder mig over, at denne hellige by ved så mange hellige martyrers, bodssøgendes og jomfruelige menneskers forbøn hidtil er forblevet så ren og uplettet af den lutherske lære og prædiken, også ved jeres forsigtighed og alvorlige forbud. Jeg er også ganske af det håb og af den tillid, at fordi der herligt fastholdes så meget guddommeligt i stiftelser, sogne og klostre, og fordi der spores og ses så stor andagt derinde, også af kvindekønnet i og udenfor klostrene, så skal denne lære aldrig nogensinde høres eller finde sted. 
5  Obwol vil lutherischer buben auss vill landen und stetten synd hieher geloffen, und ewr fromme gemeyn zu verkeren und rumorisch zu machen, haben heymlich unterstanden und practicyrt, ist yhn doch nicht gelunghen, der gotsdienst und andacht des volcks bleybt (Got hab lob) nach als vor und zu leyd und schand allen lutherischen, ist hie zwyschenn geistlichen und weltlichen guter fryd und eynikeit. Got sy gelobt in ewigheit, Amen. Selv om mange lutherske slyngler fra mange lande og byer er løbet hertil og hemmeligt har vovet og forsøgt at omvende jeres fromme menighed og gøre den oprørsk, så er det dog ikke lykkedes dem; gudstjenesten og andagten i folket forbliver -- gudskelov -- stadigvæk som tidligere, og til skam og skændsel for alle de lutherske hersker der her god fred og enighed mellem gejstlige og verdslige. Gud ske tak i evighed. Amen. 
6   Auff das aber das gemeyn volck erkenne, wie gut unnd heylsam sey frid zu haltenn, unnd wie schedlich und verderblich sey, rumor und unfryd tzu suchen, hab ich hynden tzu endt des buchleins kurtzlich vertzelet, was schadens und jamers im Oberland durch lutherische auffrur allenthalben in so kurtzer tzeyt entstanden ist. Wil mich hie mit eym erbarn weysen rat, als meynen gunstigen und gepietenden herren, dienstlich und untertaniglich bevolhen habenn, mit fleyssiger bitt, solchs mein schreybenn im besten zu versteen. Gegeben zu Cöln, am letzsten tag Julii im 1525. jar. Men for at det almindelige folk kan erkende, hvor godt og frelsebringende det er at holde fred og hvor skadeligt og fordærveligt det er at søge oprør og ufred, har jeg til slut i bogen kort fortalt, hvilken skade og jammer der er opstået overalt i Oberland i kraft af det lutherske oprør på så kort tid. Hermed vil jeg have mig anbefalet med et ærbart og vist råd, overfor mine gunstige og befalende herrer, tjenstligt og underdanigt, med den flittige bøn, at de vil optage dette skrift fra mig i den bedste mening. Givet i Køln, den sidste dag i juli 1525. 
jar. 
7     Wyder die sturmenden bauren
Martinus Luther: Im vorigen buchlein thurfte ich die bawrn nicht urteilenn, weyl sie sich zu recht und besser underricht erboten, wie den Christus gepeut. Man solle nicht urteylen. Math. VII [I].4 (bond1#40
Imod de rasende bønder. 
Martinus Luther: I min forrige bog turde jeg ikke dømme bønderne, fordi de tilbød sig til at bøje sig for retten og modtage bedre undervisning, som også Kristus påbyder: Man skal ikke dømme (Matt 7,1) 
8  Antwort Johannis Coclei von Wendelstein: Es ist klar und scharpf genug in vorigem buchleyn geurtelt. Nemlich, das der bawrn furnemen nicht allein weder christlich recht und evangelium, sondern auch widder naturlich recht und alle billikeit sey. Item das sy die ergsten und grosten reuber seyn, in dem, das sy der oberkeit nemen yre gewalt, dar in al yr gut, leib und leben steet. Item, das sy erger dan die heyden und Turcken seyn, und nicht wirdig seyn, heyden oder Turcken zu heyssen, als die wider gotlich und naturlich recht, bey allen heyden gemeyn gehalten, toben und streben. Svar fra Johannes Cochlæus von Wendelstein: Det er klart og skarpt nok bedømt i den forrige bog, nemlig, at bøndernes foretagende ikke alene hverken er imod den kristne ret og evangeliet, men også imod den naturlige ret og al billighed. Ligeledes, at de er de værste og største røvere derved, at de tager øvrighedens magt fra den, den magt, hvoraf hele dens gods, liv og levned afhænger. Ligeledes, at de er værre end tyrkerne og ikke værdige til at kaldes hedninger eller tyrker, fordi de raser og kæmper imod den guddommelige og den naturlige ret, den, som alle hedninger i almindelighed overholder. 
9  Item das sy nicht christen seyn, sondern das sy Gottes wort mit fussen tretten, unnd greiffen ime in seine gewalt und recht, und faren auch uber Got. Item das sy das heilige evangelion Christi schmehen und zu eym schanddeckel machen ires unevangelischen und unchristlichen furnemens. Zum letzstenn, das sy streytten, yre rotterey und missbrauch des christlichen namens zu verfechten, welchs beides hochlich wider Got ist. Und wer dar in und dar uber stirbt muss ewichlich verloren seyn da hilfft nichts fur. Ligeledes, at de ikke er kristne, men at de træder Guds ord under fode og angriber det i dets magt og ret, og også angriber Gud. Ligeledes, at de smæder Kristi hellige evangelium og gør det til dække over deres uevangeliske og ukristelige foretagende. Til sidst, at de kæmper for at forfægte deres sammensværgelse og misbrug af det kristelige navn, og begge de to ting  er højligt imod Gud. Og den der dør deri og af den grund, skal gå evigt fortabt, det er der ikke noget at gøre ved. 
10 Luther: Aber ehe dan ich mich umb sehe faren sy furt und greiffen mit der faust drein, mit vergessens yrs erbietens, rauben und toben, und thun wie die rasende hunden.5 (bond1#40) Luther: Men før jeg fik set mig om, fortsætter de og griber sagen an med næven, og glemmer alt om deres tilbud, røver og raser og gør, som de rasende hunde. 
11 Cocleus: Lieber Luther, du hast dich wol vor vier oder funf jaren nach solchen feusten umbgesehen, nicht alleyn heimlych in mancherley breven, practiken, verbuntnissen etc. durch edel und unedel, sunder auch offentlich in getruckten schrifften und ussgegangenen buchern, dan es ist nu lenger dan funff jar, dein rat und begern gewest, als du weder Sylvestrum Prieratem schrybst, das nicht allein bawrn und slecht volck, sunder auch keyser, kunige und fursten, solten mit allerley waffen babst, cardinael und alle geistlichkeit an fallen, und die hende in yrem blut waschen. (epitom2#19-21)  Cochlæus: Kære Luther, du har vel i fire eller fem år været på udkik efter sådanne næver, ikke alene hemmeligt og i mange skrivelser, aftaler og forbund, osv, med adelsfolk og borgerlige, men også offentligt i trykte skrifter og udgivne bøger, for det er nu over fem år siden, at det var dit råd og din begæring, som du skrev imod Sylvester Prierias, at ikke alene bønder og almindelige mennesker, men også kejser, konger og fyrster med alle slags våben skulle angribe paven, kardinalerne og hele gejstligheden og vaske sine hænder i deres blod. 
12 Und bald darnach schrybstu an teutschen adell mancherley anreytzung der feuste wider die geistlichen, das weltlich gewalt solt sein ampt uben frey unverhyndert, unangesehen, obs babst, bischoff, priester sey, den sy treffen, dan was geistlich recht dar wider sage, das seyn lauter erdicht. (adel1#41) Item das sich der christlich adel wider den babst soll setzen, als wider eynen gemeinen feyndt und tzerstorer der christenheit (adel4#51), des unnd der gleichen vil hastu geschryben, ehe dan dich babst und keyser verdampt haben, wie untzuchtig aber und ungedultichlich du hernach in vil schendtlichen und auffrurischen buchern gescryben hast, were zu lang hie zu erzelen.  Og snart efter skrev du til den tyske adel mange slags opægning af næverne mod de gejstlige, så at den verdslige magt skulle kunne udøve sit embede frit og uhindret, uanset om det var paven, biskopperne, eller præsterne, de traf, for hvad den gejstlige ret sagde derimod, det var lutter opdigt. Ligeledes skrev du, at den kristelige adel skulle sætte sig imod paven, som imod en fælles fjende og ødelægger af kristenheden, dette har du skrevet og meget af den slags, førend paven og kejseren fordømte dig, men hvor uredeligt og utålmodigt du herefter har skrevet i mange skændige og oprørske bøger, vil det føre for vidt at fortælle om. 
13 Das aber der gemeyn man allenthalben in hohen Teutschlandt, aussgenomen Beyrn und Osterreich, also tobt und auffrurig ist, das kumpt eygentlich auss deinem falschen und auffrurischem evangelio, dan ehe du geschreben hast, seind die bawrn still gehorsam und gotsfortig gewest. Aber deine vill auffrurische bucher, mit hylff deiner gesellen, die in teglichem predighen widder munch und pfaffen das gut eynfeltig volck gereytzet haben, bringen uns Teutsche in solche schand, schaden, jamer, und ewigs verderben.  Men at den jævne mand overalt i Sydtyskland, bortset fra Bajern og Østrig, ligeledes raser og er oprørsk, det kommer egentlig fra dit falske og oprøreriske evangelium, for før du begyndte at skrive, var bønderne stadig lydige og gudfrygtige. Men dine mange oprøreriske bøger har, med hjælp fra dine fæller, som i daglige prædikener imod munke og præster har ophidset det gode enfoldige folk, bragt os tyskere ind i denne situation, denne skade, dette evige fordærv. 
14 Ir habt dem armen volck so lang und so hefftig furgepredigt und furgeschryben felschlich von Gots wort unnd cristlicher fryheit, bys das yr gar tobend unnd unsynnich gemacht habt, nicht anders dan het irs ime zu fressen geben oder sunst verzaubert, das es nichts dar gegen wolt weder horen noch sehen, die weyl ir ime die falschen freyheit so suss ein streichet I har prædiket for det arme folk så længe og så indtrængende og falskeligt skrevet for det om Guds ord og om kristen frihed, indtil I har gjort det ganske rasende og vanvittigt, ikke anderledes end hvis I havde givet det noget forkert at spise eller på anden måde fortryllet det, så det ikke ville hverken høre eller se noget derimod, fordi den falske frihed har forekommet dem så sød.  
15 Luther: Da bey man nun woll syhet, was sie in irem falschen ssyn gehabt haben und das eyttell erlogen ding sey gewesen, was sie unter dem namen des evangeli, in den zwelff artikeln haben furgewendt. (bond1#41) Luther: Derved kan man nok nu se, hvad der lå i deres falske sjæle, og se, at det var lutter løgn, hvad de foregav i de tolv artikler under evangeliets navn. 
16 Cocleus: Nun, so die armen und unseligen bawrn die schantz verloren
haben, kerste dich umb tzo den fursten. Aber in vorigem buchlein do gut hoffnung auff der bawrn seytten was, hastu vil anders geschryben. Nemlich also. Sie haben tzwolff artickel gestellet, unter welchen etliche so billich und recht sind, daz sie euch fursten fur Got und der welt den glympff [Ehre] nemen, und den psalmen war machen, das sie verachtung schutten uber die fursten.10 [Ps. 107, 40] (formaning#33
Cochlæus: Nu, hvor de arme og usalige bønder har tabt skansen, vender du dig om til fyrsterne. Men i den forrige bog, hvor der var gode forhåbninger på bøndernes side, skrev du helt anderledes. Nemlig således: De har opstillet 12 artikler, blandt hvilke nogle er så rimelige og retfærdige, at de overfor Gud og verden har borttaget æren fra jer fyrster, og gør Sl 107,40 sand, så de udgyder foragt over fyrsterne. 
 
17       Falscher syn, ist nicht so vil by dem slechten und einfeltigem volck, als bei euch meineydigen eemunchen [verheiratete ehemalige Mönche] und abtrunnigenn pfaffen, so ir das arm ungelert volck, durch vil scheins der schryfft mit listigem und trieglichem usslegen, auff falsche freyheit der tauff so feer [weit] gebracht habt, das es vermaynt, so wir al bruder in Christo seind durch die tauff das alle ding sollen unte[r] uns gleich seyn, wie unter leiplichen brudern gesehen wirt. Dan also hastu vor vier jam geschryben in der babylonischen gefencknuss.           Et falsk sind findes ikke så meget hos det jævne og enfoldige folk som hos jer menederiske gifte munke (n17) og frafaldne præster, når I med mange illusoriske skriftbeviser og med listig og bedrageriske udlægninger om dåbens falske frihed har bragt det stakkels ulærde folk så vidt, at de mener, at når vi alle i dåben er brødre i Kristus, så skal også alle ting være lige mellem os, som det ses mellem kødelige brødre. For sådan har du skrevet for mange år siden i bogen om det babyloniske fangenskab. 
18 Ich ruff auch getrewlich, sprichstu, das mit keynen rechten den christen mag uffgelegt werden eincherlei gesatz, weder von menschen, noch von engeln, dan so vil sy wollen, wan wir seind frey von inenn allen. (Captdb#109) (n18) Der gleichen hastu auch her nach in vil andern buchern und predigen dem volck furgeben.  Jeg råber tillidsfuldt, siger du, at på de kristne kan der ikke med nogen ret lægges nogen lov, hverken af mennesker eller af engle, udover, hvad de selv vil, vi er nemlig frie fra alting. Den slags har du også efter dette fortalt folket i mange andre bøger og prædikener. 
19 Luther: Kurtz umb, eytel teuffels werck treyben sie. Und in sonderheit ists der ertz teufel, der zu Mulhusen regyrt, und nichts dan raub, mord, und blutvergiessen anricht, wie dan Christus Jo. VIII [44] von ihm sagt, das er sey ein morder von anbegyn. (bond1#41) Luther: Kort sagt, de driver idel djævelsværk. Og i særdeleshed er det den ærkedjævel, der regerer i Muhlhausen, og ikke anretter andet end røveri, mord og blodsudgydelse, som da også Kristus siger om ham i Joh 8,44, at han er en morder fra begyndelsen. 
20 Cocleus: Diss ist (leider) alles war, wer ist aber ursach und leermeister solcher werck? Werlich hetten alle fursten und herren deine bucher und deine discipeln und anhenger auss yren landen verjagt, wie die hochloblichen fursten von Bayrn gethan haben, so weren yre bawrn eben so wol stil gesessen, als die bayrischen, du hast doch im anfang tzu Leyptzig gesagt. Es sey nit in Gottes namen angefangen, es sol auch in Gottes namen nit auss geen, wie dich her Jeronymus Emser mermals beklagt und uberweyset hat. (lutems04#29 Cochlæus: Det er desværre altsammen sandt, men hvem er årsag og læremester til den slags gerninger? I sandhed: Alle fyrster og herrer skulle have jaget dine bøger og dine disciple og tilhængere ud af deres lande, sådan som de højtpriste fyrster i Bajern har gjort, så ville deres bønder havde forholdt sig lige så roligt, som de bajerske bønder. I begyndelsen sagde du dog i Leipzig: Lad det ikke begynde i Guds navn, de skal heller ikke udgives i Guds navn, sådan som Hieronymus Emser flere gange har anklaget og overbevist dig om. 
21 Darumb nympt mich nit wonder daz eyttel teufels werck in das volck auss deiner lere komen ist, dan fast in alle deinen buchern hastu daz volck wider bischoffen, pfaffen, stifften und kloster angeraytzt, welchs lang were zu vertzelen. Ich wil dyr hie aus eym kleinen buchlein (das du einer christlichen versamlung, die leer und leerer tzu urteylen gemacht hast) etliche deiner wort anzeygen, das du sehest, wie der bawrn werck deiner lere gemess seind, den also sprichstu. Also sliessen wyr nu, das, wo ein christliche gemeyn ist die daz evangelium hat, nit alleyn recht und macht hat, sondern sculdig ist bey der seelen seligkeit, yrer pflicht nach die sie Christo in der tauffe getan hat, tzu meyden, zu fliehen, abzusetzen, sich zu entziehen von der oberkeit, so die yetzigen bischof, ebt, kloster, stifft, und yr gleychen treyben, weil man offentlich syhet, das sie wider Got und seyn wort leren und regyren.14 (WA 11,411) (mghret#26 Derfor kan det ikke undre mig, at der er kommet lutter djævelsværk ind i folket fra din lære, for i næsten alle dine bøger har du opægget folket mod biskopperne, paverne, stiftelser og klostre, hvilket ville blive for langt, om jeg skulle opremse det. Jeg vil her nøjes med at citere nogle ord fra en lille bog, som du har skrevet til en kristen menighed, at den har ret til at dømme lære og lærer, så du kan se, hvordan bøndernes gerninger er i overensstemmelse med din lære; for således siger du: "Derfor drager vi nu den slutning, at hvor der findes en kristen menighed, som har evangeliet, dèr har den ikke alene ret og myndighed til, men er også skyldig ved sjælenes salighed, ifølge den pligt, som de har tilsvoret Kristus i dåben, at undgå, flygte fra, afsætte og drage sig bort fra den øvrighed, som de nuværende biskoppe, abbeder, kloster og stilftelser og deres lige udøver; for man ser jo åbenlyst, at de lærer og regerer imod Gud og hans ord." 
22 Luther: Nu den sich solche bawrn und elende lewt verfuren lassen und anders thun, den sy geredt haben, muss ich auch anders von inen schreiben. Und erstlich ire sunden fur ire augen stellen, wie Got Esaie und Ezechiel befalhe, ob sich etliche erkennen wolten. Und darnach der weltlichen oberkeit gewyssen, wie sie sich hier ynnen halten sollen, unterrichten.15  (bond1#42)
23 Cocleus: Wer seind aber solche verfurer des volcks? Seind es papisten (wie du uns alte christen nennest) oder munche, die nach alter gewonheit predigen? Neyn, dan wo disse predigen, do ist keyn aufrur, wo aber deine discipeln und gesellen die cantzel regeren, do ist nyrgent fryd oder eynikeit, denn yr sprecht, das evangelium muss mit sturm unnd unfryd auffgerycht werden, nach dem wort Christi, das er nit kumen sey, fryd zu senden sonder das swerdt [Matth. 10, 34]. Ich lasse hie farn vil und manichfaltige reden, die du auffrurisch, wie alle gelerten uber dich nu lange tzeyt geklagt haben und noch klagenn, in vil buchern hast herfur geben dem volk.
24 Aber auss dem buchlein, soe du an eyn rat von Prag geschryben hasst, wil ich kurtzlig beweysen, daz du am aller meysten das volck zu aufrur erweckt hasst, dan also sprichstu. Es is gar keyn hofnung zu vermuten, das es moge mit eusserlicher still und frede geschehenn, sonder mit hochstem aufrur und mit so grossen sturm wind, das das schiflein mit wellen bedekt, geacht werde, als soll es gantz vertryncken, was sol aber ich hie sagen anders dan Petrus. Man muss Got mer gehorchen dan den menschen [Apg. 5, 29], Und eben diss sol euch am meisten bewegen, daz yr furt faren solt, so yr werdt sehen, das euch die fursten und geweltigen wider steen, dan es yst das gewyste anzeygen, das ewr furnemen auff Got sey, und das Got selbs mit euch sey.16 (n24
25 Also hastu den Behemen geschryben, aber sy seind in dyssem fal vil kluger und vursichtiger dan wir Teutschen, dan bald darnach haben sie alle dein anhenger zu Prag eyns teyls erslagen, eyns teyls verjagt,  und ein solchs missfallen in deiner lere gehabt, das sy auch die husserey, auss welcher dein lere fleusset zu verlassen und abzuthun, seind eyns worden, und dar auff statlich gehandelt, mit papstlicher heyligkeit legaten zu Oven in Ungarn, sich gentzlich zu begeben in eynikeyt und gehorsam der heiligen romischen kyrchen.17  (n25) Seind auch in kurtze wider die luterischen bawrn den Meichssnen zu hylff kumen und keren sich an dein unnutz, ja schedlich und aufrurisch geswetz eben gar nichts.18 (n25a
26 Luther: Dryerleye grewliche sunden wider Got und menschen laden disse bawren auf sich, dar an sie den todt verdient haben an leib und seele manichfeltiglich.19 (bond1#43)
27 Cocleus: Es ist ja (leyder) also. Wie bistu aber so gotsforchtig die sunde vurzuhalten, so du dar vor alzeit das volck hast freg [frech] und mutig gemacht, zu trotzen uff die tauf und glauben, durch welche inen keyn sunde mog schaden? Das ich um kurtz willen, vil andre deine bucher farn lasse, also hastu in der babylonischen gefencknuss langst geschrybenn, ein christenmensch oder ein geteuffter, ist also reich, das er, ob er schon wolte, nicht mag verlieren sein heil, wie gross ymer die sunde seyn, es sey dan, das er nicht wolle glauben, dan kein sunde mogen in verdamen, dan allein die ungleubigkeit, al andre sundt, so der glaub widerkompt oder steet in gotlicher zusagung, die dein getaufften geschehen ist, werden in eym augen plick verslunden [verschlungen] durch den selbigen glauben. (Capt-db#12; #70 ??)
28 Hie sychstu, wie eyn schedlich, sprichstu, yrthum sy, tzu myneri, das durch die sunde auBgef alien sey die kraft der tauffe und das schiff zerstossen sey, und das die buss sey die ander tafel nach dem schiffpruch. Rew, beicht, gnuchthuung, und alle erdenckte werck und fleyse der menschen, werden dich verlaissen und unseliger machen, wa du vergyssest disser gotlichen warheit und zusagung so dyr ym tauffe geschehen ist, die da spricht, wer glaubt und getaufft wirt, derwirt selig,etc. [Mark. 16, 16]20 wo dem also were. (Capt-db#12; #70 ??)
29 Luther, soltestu hie das arm volck nit so unbarmhertziclich dem teufel mit leib und sele ubergebenn, sonder sie des tauffs und zusagens vermanen, auff das die sunde verslunden, und die selen selig wurden, nach abtodtung des leybs.
30 Luther: Zum ersten, das sy yrer oberkeit trew unnd hulden gesworen haben, untertenig und gehorsam zu sein, wie solchs Got gepeutt, do er spricht. Gebt dem keyser, was des keysers ist, [Matth. 22. 21; Mark. 12. 17; Luk. 20.25: Rom. 13.7] und Ro XIII [1] yederman sey der oberkeit unterthan, etc. weyl sye aber dyssen gehorsam brechen mutwillich und mit frevell, und darzu sich wyder yre herrer setzen, haben sie damit verwurckt leib und seele, als die trewlose, meyneidige, lugenhaftige, ungehorsamen buben und bosswicht pflegen zu thun.21 (bond1#43) Luther: For det første: De har svoret deres øvrighed troskab og huldskab, svoret at være underdanige og lydige. Og det har jo også Gud påbudt, når han i Matt 22,21 siger: Giv kejseren, hvad kejserens er, og i Rom 13,1:Enhver skal underordne sig øvrigheden osv. Men fordi de frit og frækt har brudt denne lydighed og dertil sætter sig op imod deres herrer, har de forbrudt sig på legeme og sjæl, ligesom de troløse, menederiske, løgnagtige, ulydige slyngler og forbrydere plejer at gøre.
31 Cocleus: Danck hab unser teutscher babst und evangelist, das er seinen gleubigen und anhangen zuletzt solchen lön gybt. Ist es aber nit hochlich und hertzlich zu erbarmen, das der stoltz und trotzig munch, so er das arm volck durch so vil bucher und mancherley anreytzung zu sulchem uffrur, ungeluck und verterben gebracht hat, nachdem er syhet, das die bawrn unterlygen, auff das er gnadfynde bey den fursten, ubergebt er nit allein leib und seel der armen und jemerlich verfurten bawrn dem teufel unnd ewigem todt, sender schilt und smehet auch die todten auffs aller unerlichst.
32 Und das man mog mercken und erkennen, das er in solchem jamer und blut vergiessen hertzliche freud habe, hat er in kurtz, do der jamer am grosten was, ein jungs weyb offentlich zu der ee genomenn, triumphert, und hochzeyt gehalten, das doch ist nit allein wider sein gesworne eid, trew und hulde die er seyner oberkeit und Got selbs gelobt und gethan hat, sonder auch wyder gemeyne ordnung der gantzen christenheit.22 (n32) Dan es von der aposteln zeyttenn an biss zu disser zeyt, nie erhort worden ist, das yrgent in eym land die munche solten weyber zu der ee nemen, dan als vil yetz by uns Teutschen, durch Luthers lere, neben vil andern grobheiten und unordnungen, zu ewiger schande teutscher nation, gesehehen ist.
33 Man waiss zwar wol, was er von gelubden und hulde in vil buchern nach der leng geschryben hat, wie man nicht schuldig sey gelubde zu halten, auch die man Got dem heren selb gethan hat in klostern, walfarten, stifftungen und andern eerlichen guden wercken und ubungen.23 Auch wie ferr man der werltlichen oberkeit soll gehorsam seyn. Aber yetz, so dye bawrn verloren haben, schilt er sie trewlose und meyneidighe bosswicht und buben. Und hat doch erst im nechstenn buchlein dar vor also geschryben wider die fursten. Got wil euch slagen, und wirt euch slagen. Es sind nit bawrn, lieben herren, die sich wyder euch setzen. Got ists selber, der setzt sich wider euch, heym zu suchen ewr weuterey. [Wüterei]24 (formaning#21
34 Und im buchleyn, von christlicher versamlung, schreibt er also. Diss ist also vur das erst gewiss und starck genug gegrundt, unnd man sich drauff verlassen soll, das gotlich recht sey und der selen seligkeit not, solche bischoff, ebt, kloster, und was des regiments ist, ab zuthun oder zu meyden,etc.25 (WA 11,411; se #21) Nu seind ye den bischoffen unnd ebten yre unterthan eben so wol gelobt und gesworen, als andre den weltlichen fursten. Darumb schylt sie Luther unbillich, dieweyl es sein eygne lere und geheyss ist.
35 Luther: Darumb auch S. Paulus Ro. XIII [2] ein solch urtel uber sie fellet, welche der gewalt wyder streben, die werden ein gericht uber sich uberkumen, wilcher spruch auch die bauren endtlich treffen wirt, es geschehe kurtz oder lang, den Got wil trew und pflicht gehalten haben.26 (bond1#45) Luther: Derfor fælder også Skt. Paulus denne dom over dem: De, der modsætter sig øvrigheden, de drager en dom ned over sig. Og dette skriftord vil i sidste ende ramme bønderne, hvad enten der går lang eller kort tid, før det sker. For Gud vil have troskab og pligt overholdt. 
36 Cocleus: Das ist alles war, Luther, du soltest aber darvor nicht das widerspil [Gegenteil] dem armen einfeltigenn volck furgeschryben habenn. Soltest dein lausige fryheit in deiner kutten da heymbd behalten haben. Soltest nit die leuss dem volck an den peltz gesetzt haben, do du schrybst, wie ferr man schuldigh sey der oberkeit gehorsam zu seyn. Soltest nit dem keyser eyn madensack, und die fursten unzuchtlich narren, maulaffen, unsynnige und rasende wueterer und tyrannen geheissen haben. 
37  Soltest nit den Turken zehen mal kluger und frummcr, dan unsere fursten seind, geachtet haben. Soltest nit offentlig geschryben haben, Got wolle uns von ynen erledigen und andre regenten geben. Soltest nit so oft wyder sie gedrewt haben auff diss wort der psalmisten. Er hat auff geschutt verachtung uber die fursten (Ps. 107, 40]. Solche27 (lyd2#70; formaning#15) und der gleichen vil andre spruche und bosse anreytzung wider die oberkeit, soltestu nit in das volck haben aussgeprait. So weren wyr yetz solchs jamers und bluttvergiessens vertragen.
38 Luther: Zum andern, das sie auffrur anrichten, rauben und plundern mit frevel kloster und slosser, die nit ihr seind. Da mit sie, als die offentlichen strassen rauber und morder, alleyn wol zwyfeltig den todt an leib und sele versculden.28 (bond1#46) Luther: For det andet: når de anretter oprør, frækt røver og plyndrer klostre og slotte, som ikke tilhører dem, som de åbenlyse stratenrøvere og mordere gør, så har de alene derved fortjent at dø to gange på legeme og sjæl. 
39 Cocleus: Dis ist auch war, du soltest sie ober solchs nit zu vor gelert und geheissen haben, soltist so ubel und so grosse lugen von klosterleuten nit geschryben haben, soltist nit eyn newe bul gemacht haben, das, wer leib und gut dransetze, helff und rate, das die bistumb und kloster zerstoret und vertylget werden, der sey Gottes kyndt und Gottes frundt, wer sie aber helff erretten und hanthaben, der sey Gottes feyndt und teuffels freunde. 
40 Soltest nit geschryben haben deiner christlichen versamlung, das die bisschoff, stifft, kloster, unnd was des volcks ist, lengst keyn christenn noch christlige gemeyne gewesen seind. Das man sie gewyss fur morder und dieb, wolff unnd abtrunnige christen halten sol, das sie, wie die tyrannen, so unchristlich mit uns gefaren haben, da sie uns solch recht und gepot genomen haben, und ine selb zugeeygent, da mit alleine sie reichlich verdienet habenn das man sie auss der christenheit vertreybe und verjage, als die wolffe, dieb und morder die wyder Gottes wort uber uns herschen und leren.29 (WA 11, 408. 410. 411)
41 Disse seind deine wort, o Luther, du bist in der warheit vil mer schuldig an alle dem jamer und tzerstorung, dan die armen einfeltigen bawren, die durch dich verfuret, die handt haben angelegt, dan sy haben gemeint, es sol also zugeen nach deiner lere, die weil du sprachst, es were nit dein, sonder Gottes lere und urteyll.
42 Luther: Auch ein auffrurischer mensch, den man des bezewgen kan, schon in Gottes unnd keyserlicher acht ist, das, wer am ersten kann unnd mag den selbenn erwurgenn, recht unnd woll thut.30 (bond1#47) Luther: Det er jo også sådan, at en oprører, som man kan fælde på vidners udsagn, allerede er fredløs efter Guds og kejserens lov, sådan at den, der som den første kan dræbe ham, må gøre det, og gør ret og vel derved. 
43 Cocleus: Des hat man dich lenkst bezeuget, wie es klar im keyserlichen mandat auss gedruckt ist, unnd du nu lenger dan vier jar in keyserlicher acht byst,31 wie du offt selbst bekent hast, noch lebstu, wyder dein eygen urteil hie, unnd wyder alle recht. Het aber hertzog Frydrich, als ein christligen unnd gehorsamen fursten wol gezymmet hette, dich vor erkent worden vier jarn inn die Elb geworffen oder ins fewr mitsampt deinenn buchern, so weren wyr yetz dysses jamers und unglucks uberhaben.32
44 Dan es ist keyn zweyfel, das von Christ gepurt her und noch lenger Teutschland nye keinen menschen gehabt hat, der auffrurischer gewesen sey dan eben du, wie das klerlich fast all deyne bucher anzeygen, das ich deiner heimlichen practiken yetz mit dem adel, yetz mit burgern und predigern geswige.
45 Luther: Denn uber einen offentlichen auffrurigen, ist eyn jeglicher mensch beide, oberrichter und scharfrichter. Gleich als wen ein fewr angehet, wer am ersten kan leschen, der is der best. Den auffrur ist nit eyn slechter mord, sondern wie ein gross feur das eyn land anzundet und verwustet. Also bringt aufrur mit sich eyn land vol mords, blutvergiessen und macht witwen und weysen, und verstoret alles, wie das aller grossest ungluck.33 (bond1#47) Luther: For et hvilketsomhelst menneske er både overdommer og skarpretter over en åbenlys oprører. Det er her ganske som ved en ildløs, at den, der som den første kan slukke ilden, han er den bedste. For oprør er ikke slet og ret mord, nej, det er som en stor ild, som antænder et land og lægger det øde; sådan fremkalder oprør et land fuld af mord og blodsudgivelse, og gør kvinder til enker og børn faderløse, og ødelægger alt, som den allerstørste ulykke. 
46 Cocleus: Das ligt (leyder) am tag, und is uns Teutschenn vil zu vil war, wie ich dan getrewlich allzeyt besorget hab und nu wol vier jar wyder dein aufrurische lere mermals geschryben hab, hab auch zu Worms auf dem reischstag leib und leben an dich wollen wagen, solchs unglucke wie yetzt vor augen jst, zu vorkhumen.34 (n46) Hab die behemischen morderey, so auss Hussen lere erstanden ist, vorteuschtzt und trucken lassen, unserm volck zu eym exempel, solch unfal und jamer zu verhuetn,35 (n46a) hab mich auch offentlich in schriften mhermals erpotten mit dir umb leib und lebenn uber disse sach unter uberrichtern, die uns keyser und fursten wurden verordnen, zu disputyrn, wie wol ich der geschicksten oder gelertisten keyner byn.36 (n46b) Ich hedt aber mein haudt gern dar geben, sulch mordt, blut vergeissen, elend der widtwenn und waisen unnd so vil seelen (welchs der aller grossyst und unausssprechlichst schad isst) ewigs verterben zu vermeiden. 
47 Aver was ich unnd andre sagten oder schreybenn, das was alles heuchlerey unnd liebkoesenn dem bapst, du warst der mann, der dye Teutschen solt frey und recht christen machen, die Romer vertreiben, dem bapst den kopff abslahen, we du dich mer mals berumpt hast. Nu hastu gewunnen, hast dem teufel mer dan hundert tausend bawrn (o, des jamers und elends!) mit leib und seel ubergeben, hast witwen und weysen on zal gemagt, hast das arm volck zu vor mit vil unnutzen unnd schedichen buchern umb mer geltz bracht, dan alle ablasskremer, wie du sie nennest, in 20 oder 30 jarn gethan haben, hast disse auffrur ins landt gebracht, dar durch die fursten mitsampt iren unterthanen in unermesslichen schaden gefurt seind. 
48 Rom aber und der babst werden noch wol lang vor dyr und deynen brudern in Christo bleyben, den yr greiffet die sach so weysslich an, das wir Teutschen an billich moegen von andern nationen geacht werden vur dol und voll, wie du uns offt gescholten hast, dan wer kan es vur eyn wyssheit uns zu messen, das wyr dir swetzigem, lugenhaftigem, unstetem und unverscheinptem abtrunnigem munch mer wullen glauben und trawen, dan dem bapst, dem keyser der christlichen kunigen und fursten, den conciliis, den universiteten, etc.
49 Luther: Drumb soll hie zu smeyssen, wurgen unnd stechen, heymlich oder offentlich, wer da kan und gedencken, das nicht gifftigers, schedlichers, truflichers sein kan, dan ein aufrurischer mensch. Gleich als wen man einen tollen hundt todt slagen muss, slechstu nit, so slecht er dich und ein gants landt mit dyr.37 (bond1#49) Luther: Derfor skal her enhver, som kan, slå løs, slå ihjel og stikke ned, privat eller offentligt, i den overbevisning, at der ikke kan være noget mere giftigt, mere skadeligt, mere djævelsk end et oprørsk menneske. Ganske som man må slå en gal hund ned; slår du ikke den, så slår den dig, og et helt land sammen med dig. 
50 Cocleus: Het man dyr lengst nach dissem urteyll gethan, wie du wol verdient hast. Ich hiess das Teutschland mer darumb geben, dan es umb aplass unnd ablassbrieff, dar von du diss spyl hast angefangen,38 in sechs hundert jarn gegebenn hat. Ein mensch were vil leychter zu erwurgen oder zu erstechen gewest, dan so vil tausent armer lewt, die du so jemerlich und verreterlich durch falsche fryheit unnd teuflische lere zu auffrur erweckt hast. 
51 Aber der teufel weiss mer gewyns zu suchen durch dein leben, dan durch deinen todt, darumb erret und enthelt er dich so lang. Mer ist aber kein zweiffell, er werde dyr zuletzt eben den lon geben, den  du yetz gibst deinen gleubigen und brudern in Christo, nach dem sy das spyl verloren habenn. Dar vor aber schrybstu also zu der christlichen versamlung. Mit den christen ist es gants und gar ein ander ding dan mit der welt. In der welt gebieten die herrn was sie wollen und die unterthanen nemens auff. Aber unter euch, spricht Christus, sols nit also seyn.
52 Sondern unter den christen is eyn yeglicher des andern richter, und widerumb auch dem andern unterworffen [Matth. 20, 26], wie wol die geistlichen tyrannen eyn weltlich oberkeyt auss der christenheit gemacht haven, etc.39 (WA 11, 410) dissen und andern der gleichen deinen falschen und uffrurischen worten haben dye armen einfeltigen und nerrischen bawrn geglaupt, und dar auff gepucht, haben fursten, graven, und edellewt ynen gleich wollen machen und mit ynen sein wollen gleiche bruder in Christo.
53 . Myr zweyfelt nit, wo du deinen landsfursten so vil hunde hettes rasend gemacht, als vil du seyner und anderer fursten arme lewt durch uffrurische lere rasendt gemacht hast, er wurdt dich langst vertrenct oder verprent haben, weil er aber ob gelegen is wider seine eigne unterthan, wirt er dyr villeicht ein teutsch bapstumb zu lon schencken oder rat und diener auss dyr machen zu hoff, die weil du nu eelich bis und den bauren so wol schenden und scelten kans.
54 Luther: Zum dritten, das sie solche schreckliche, grewliche sunde mit dem evangelio decken. Nennen sich christliche brnder, nemen eyd und hulde und zwyngen die lewt zu solchen grewlen mit yhnen zu halten, da mit sie die aller grosten gotslesterer und schender seines heiligen namen werden und eren und dienen also dem teufel, unter dem schein des evangelii, dar an sie wol tzehen mal den todt verdienen an leib und sele, das ich hesslicher sunde nye gehoret hab.40 (bond1#50) Luther: For det tredie: Når de skyder denne skrækkelige, gruelig synd ind under evangeliet, kalder sig kristelige brødre, tager mod ed og hyldest, og tvinger menneskene til at holde med sig i disse forfærdelige ting, så bliver de derved de allerstørste gudsbespottere og skænder hans nævn på hæsligste måde, og ærer og tjener således djævelen under skin af evangelium, og derved fortjener de vel ti gange døden på legeme og sjæl, for jeg har aldrig hørt om nogen mere hæslig synd. 
55 Cocleus: Das ist auch war,  aber du sichst hie den splitter im aug der bawrn und empfindes nit des grossen palckens in deinem aug. Sag an du falscher furstenheuchler, wer hat mer buberey, neyd, hass, scelltwort, auffrur und allerley arger list unter dem schein des evangeliums verdeckt, dan du und dyn mitprediger? Wie offt hastu die fursten vor dem volck, als tyrannen beklagt, das sie dein evangelium, das ist, dein falsche ketzerische und uffrurische lere, nit wollen an nemen noch leyden? Wie oft hastu dich ein evangelisten und ecclesiasten genant? Wo her heissen sich deine gleubigen ewangelisten ? Haben wyr nit auch evangelium in unser kyrchen, ja, es smeckt aber dem gemeynen man nit so wol als das dein. 
56 Dan dein evangelium wil alle ding frey haben, wil von bapst und bischoffen ungestrafft und ungeurteylt sein, wil auff christliche ordnung in fasten, beichten, peten, unnd andern guten werckenn nichts halten, wil die gesalften pfaffen und munchen vertylgen, wil styft und cloester tzerstoren, wil kelch unnd messgewant versmeltzen, die mess afthun, die bylder tzerhawenn, zehendt und renthen der geistligen in gemeynen nutz der leyen keren, etc. Diss alles ist vor augen, bedarf geyner gezeucknuss, dan du hasst es klar geschryben in vil buchern, zuvor auss ym buch, welchs zu lateyn isst adversus Catharinum, zu teutsch der garauss.41 (Lutcat01
57 Hetten aver alle fursten dein falsch unnd ketzerisch evangelium streng und hart mit ernst verpottenn, wye die frummen und recht evangelischen fursten von Beyrn gethan haven,42 (n57) so weren soe vil falsch evangelischer bruder unnd bawren nit entstanden, und nu erslagen worden.
58 Luther: Und achte auch, das der teufel den jungstenn tag fule, das er solche unerhorte stuck vurnympt. Als solt er sagen: Es is das letzte, drumb soll es das ergste sein. Und wyll die grund suppen ruren, und den boden gar auss stossen. Godt wolle im weren.43 (bond1#51) Luther: Og læg også mærke til, at djævelen føler den yderste dag nær, siden han gennemfører den slags uhørte ting. Det er, som ville han sige: Det er det sidste, derfor skal det være det værste, jeg dykker ned i ondskabens kar og tager det værste fra bunden. Måtte Gud værge os imod ham.
59 Cocleus: Es isst dir nit ernst, lieber Luther, du redest wol also ausswendig zu gehoere den fursten, aber dein hertz gedenckt vil anders, du hast auch vil anderst mermals geschryben. Sag myr, warumb heisset deyn boich [buch] der garauss? Was hat es anders ym syn, dan du hie den teufel ziehest, so er durch die bawrn hat furgenomen. Sag myr doch ein stucklein, auss genomen die slosser zerprechen, das die bawrn treiben, welchs du sie zu vor nicht gelert habs.
60 So dan diss wesen der bawrn das argste ist, warumb hastu vor vunff jarn also an teutschen adell geschrieben: Ich hoff der jungste tag sey vor der thur. Es kan unnd mag ye nicht erger werden?44 (adel04#58) Was geben aber unsere fursten drumb, das es yetz nicht erger were, dan es vor funf jam gewest ist? Wes ist aber alles disses ubels grund und ursach? Furwar der teufel und dein aufrurische und ketzerische lere, dan wo dein lere nicht hyn khumen ist, do ist keyn solchs ubel und ungluck. Yedoch erschreckstu mich hie noch nicht mit dem jungsten dag, dann solche stuck, als die bawrn treiben, seynd nicht so gar unerhort wye du furgibst.
61 Es habens andre ketzer wol vor thausent jarnn auch gethan. Und die Hussen haben es noch vil grausamher und unmenschlicher gehandelt vor hundert jarn. Ich hab solches ubels woll sorg gehabt, wie meyne bucher aussweysen, und treuwlich dar vor gewarnet, hedt mans zu hertzen genomen. Und ist bei myr gar keyn tzwyvel, wo die fursten unnd stedt deyner lere nit absteen, dich und deine mitprediger nit nach verdientem lon betzalen, das es in kurtz noch vil arger werden sol ym Teutschland, dan es ye gewesen isst, dan Got wil seyn liebe muter, S. Peter und andre heiligen mitsampt christlicher ordnunge und sacramenten nit also lassen, on rachsal und straff verachten und unterdrucken. 
62 Luther: Da syhe, wilch eyn mechtiger furst der teufel ist, wie er die welt in handen hat, und in eyn ander mengen kan, der so bald so vil tausent bawrn fangen, verfuren, verblenden, verstocken, emporen kan, und mit in machen, was sein aller wutigster grym fur nympt.45 (bond1#51) Luther: Her ser du, hvilken mægtig fyrste djævelen er, hvordan han holder verden i sin hule hånd og kan blande tingene sammen. Han kan i en fart indfange mange tusinde bønder, vildlede dem, forblænde dem, gøre dem forstokkede og oprørske, og gøre med dem, hvad han i sit allermest afsindige raseri kan finde på. 
63 Cocleus: Hettestu das arm volck im christlichen wesen und glauben bleyben lassenn, das es durch dein ketzerische lere nit were auss dem rechten schaffstal Christi, das is die christlig kyrch getretten in den stynckenden pferg der ketzerischen pocke [Böcke], so het der teufel nummer mer so vil gewalts uber sie haben mogen, dan Christus, der do in seyner kyrchen bleibt bis ans ende der werlt, ist vil starcker dan der teufel, dan durch sien leiden hat er den fursten der weltt uberwunden und auss geworffen, hat ym seine waffen genomen, und seinen glaubigen gewalt uber in gegeben, wie das die vier evangelisten und Paulus an vil orten klerlich anzeigen.
64 Aber als bald seiner schoefleyn eyns auss dem schafstal tridt in ketzerei, so bald  erschnapt es der teufel mit vollem gewalt, wie ein  hungeriger und grymmiger lewe. 1. Pet. V [8] und macht dar mit, was er will, wie er dan mit dir nu lenger dhan 7 jaer gehandelt hat. Den also hastu selbs vor ettlichen jaren auff der cantzel zu Wittenberg gesagt: Ir wisset noch nicht, wie vill es arbeit nympt, mit dem teufel zu streitten und uber winden.
65 Ich waiss es aber woll, denn ich habe woll eyn stuck saltz oder zwei mit ihm gessen, ich kenne ihn wol, er kendt mich auch wol, etc.46 (n65) Auff disse wort, hab ich (do ich auff zweihundert deiner artickeln auss 36 sermonenn gezogen geantwordt hab)47 (n65a) kurtzlich also, gesagt. Die schaeff Christi kennen und folgen nicht die frembden. Essen auch weder eyn noch zwei stuck saltz mit ihne, sonder sie fliehen von ihn. Joannis X [5] das du nu sagst, man sol die bawern flux wurgen, hawen, stechenn, das hat dich wairlich nicht Christus geleret, sonder dein saltz gesell, welcher ist ein morrder und blutseuffer von anbeginn. Joannis VIII. [44].
66 Luther: Es hilfft auch die bawrn nicht, das sie vurgeben. Gen. I und II [1. Mose 1, 26-30; 1. Mose 2, 7-25] seyn alle ding frey und gemeine geschaffen, und das wir alle gleich getaufft seind, den ym neuwen testament helt und gilt Moyses nit. Sonder do steet unser meister Christus und wurft uns mit leib und gut unter den keyser unnd weltlich recht, do er spricht: Gebt dem keyser was des keysers ist. [u. a. Mark. 12, 17; Luk. ,20, 25]48 (bond1#52) Luther: Det hjælper heller ikke bønderne, at de argumenterer med 1 Mos 1,28 og 2,5: at alle ting er skabt fri og til almen afbenyttelse, og at vi er døbt lige. For i Det ny Testamente er Moses sat ud af kraft og gælder ikke; men dèr står vores mester, Kristus, og kaster os med legeme og gods ind under kejseren og den verdslige ret, når han siger: Giv kejseren, hvad kejserens er.
67 Cocleus: Ist aber das den fursten wider die arme bawrn nit geheuchelt und gesmeychelt? Gilt Moyses nichts mer ym ersten und andern capitel geneseos, do er vom naturlichen geschopff leret, warumb allegyrt in dan Christus selber Mat. XIX [58]? Warumb hastu in verteutscht? War zu sol dein geswetz ubers Deuteronomium? Wo spricht dan Cristus, das wyr mit leib unnd gut sollen des keisers seyn? Is der zyns pfenning leib und gut? Ey wol ein feiner hauptman der freyen Teutschen, der uns alle, auff das er durch liebkosen gnad fynde bey den fursten, mit leib und gut zu knechten macht der weltligen oberkeit. Aber im nechsten buchlein vor dissem hastu das wederspyl also gescryben.
68 Die andern artikel, sprichstu, so leibliche beswerunge anzeygen, als mit dem leib fal, auffsetze dergleichen, seind ya auch billig und recht, den oberkeit nit darumb eingesetzt ys, das sie yren nutz und mutwillen an den untertanen suche, sondern nutz und das beste verschaffe bey den untertenigen, Man musst ja den pragt ein ziehen, und das auss geben stopffen, das ein arm man auch was behalten kunde, etc.49 (formaning#39
69 Aber in deiner babylonissen gefencknuss hastu noch vil anders gescryben. Nemlich, das es eyn scendtlig und unbillige unterwerffung sei, das ein cristenmensch werd unterworffen anders dan gotlichen und hymlischen gesatzen. (capt03#113) Item, das den cristen sy van Cristo gegeben freyheit uber alle gesetz der menschen. (capt03#72) Item, das weder pabst noch byschoff, noch yrgent ein mensch recht hab zu setzen eyne sylben uber ein cristenmenschen, es geschehe dan mit seyner verwilligung etc.50 (capt-db#96
70 Luter: So spricht auch Paul. Ro. XIII [1] zu allen getaufften cristen. Yederman sei der gewalt untertan. Und Petrus [1. Petr. 2,18], Seyt untertan aller menschlichen ordnung, disser lere Cristi seind wyr sculdig zu geleben, wie der vatter vom hemel gebeut und sagt: Diss isst mein lieber sun, den horet.51 (bond1#53) Luther: Således siger også Skt. Paulus Rom 13,1 til alle døbte kristne: Enhver skal være underlagt øvrigheden. Og Peter siger 1 Pet 2,13: Vær underlagt enhver menneskelig ordning. Denne Kristi lære er vi skyldige at leve efter, eftersom faderen fra himlen påbyder det og siger: Dette er min elskede søn, hør ham!
71 Cocleus: Ich halts dar fur, das keyn bur so grob oder so stoltz sey, das er im furneme, seiner oberkeit gar nit untertenig zu sein. Glaub aber, das wol yr eyns teyll moichten anzeygen etliche beswerunge, dar von sie billich solten entladen werden, wo sie die selbigen herren mit zucht und billiger weyB angezaigt. Das sie aber auffrur und emporung gesucht haben, des bistu die erste und hochste ursach, durch vilfeltige anreytzung unter falschem schein des evangeliums und christlicher fryheit.
72 Ja, du hasst sie geleret, das sie schuldig seinn bey yr seelenn verlust und gotlicher majestat ungnaden, bey ir pflicht die sie Christo in der tauff getan haben, zu meyden, zu fliehen, abzusetzenn, sich zu entziehen von der oberkeit, so die yetzigen bischof, ebt, kloster, stifft und yr gleichen treyben etc. Wie solt aber das arm einfeltig volck von solchen grossen wortenn nit bewegt unnd erregt werden, zu vor auss, su es gesehen hat, das auch die grossen hansen und etlich gelerte munch und pfaffen deine bucher gelobt und gern gelesen haben?
73 Ich wil hie mit die bawrn nit entsculdigen, halt aber dar fur, das yre ellende und ewiglich verlorne seelen gar ein harte klag am jungsten gericht vor allen engeln und heiligen Gottes, werden furbringen, erstlich und am meisten wider dich und dein verfurische und auffrurische lere, darnach auch wider yre oberkeit, das sie inen dein lere haben lassen furbringen und einblewen, wider bepstlich und keyserlich mandat, wil aber da mit niemant beschuldigt oder verurteylt haben.
74 Luther: Den die tauffe macht nit leib und gut frey, sender die seelen. Auch macht das evangelion nit die guter gemeyn on alleine wilcche solchs williglig von yn selbs thun wollen. Wie die aposteln unnd jungern Act. IV [Apg. 4, 3337] thetten, wilche nit dye frembden guter Pilati und Herodis gemeyn zu seyn fodderten, wie unser unsynnige bawrn toben. Sonder yr eygen guter. Aber unser bawrn wollen der andern frembden guter gemeyn haben und yr eygen vur sich behalten, das seind myr feyne christen. Ich meine, das keyn teufel mer in der hellen sey, sundern all zu mal in die bawrn seind gefaren. Es is uber auss und uber alle masse das wutten.52 (bond1#54) Luther: For dåben frigør ikke legeme og gods, den frigør sjælene. Heller ikke gør evangeliet ejendom til almeneje, bortset fra, hvis nogen frivilligt gør det af sig selv, sådan som apostlene og disciplene gjorde det (Apg 4,32). Men de krævede ikke, at Pilatus' og Herodes' ejendom skulle være fælles eje, sådan som vore vanvittige bønder raser, de gjorde kun deres egen ejendom fælles. Men vore bønder vil have, at andres fremmede ejendom skal være fælles, og de vil beholde deres egen for sig selv; det er mig nogle fine kristne. Jeg mener, at der ikke mere er nogen djævel tilbage i helvede, de er allesammen faret ind i bønderne: det er et raseri, der går over alle bredder og er ganske umådeholdent.
75 Cocleus: Zu solchem wutten und unbillichem furnemen hat das arm yetz anders dan volck niemant so vil geraitzt und erregt, als dein teuflische lere, dan hettestu im nit anders furgescryben dann wie du hie schreybst, so weren sie wol in gutem gehorsam styll gesessen, weren nit so jemerlech erslagen und verdampt worden, weren nit so vil witwen und waysen worden, die yetz keyn prot ym hauss haben, weren nit so vil petler worden durch prant undvprandt schatzung, etc.
76 Aber du hast vor vil anders vom tauff und evangelio geschryben, wie eyns dheyls oben angezeigt ist, hast auch solchen hass, neid und verachtung wider alle geistlichen in das gemein volck, durch lugen und falsche lere gebracht, das sye nicht anders gemeint haben, sie thuenn Got ein dhienst und wol gefallen dran, so sie alle kloester und stifft moechten vertilgen. Des nyme ich eyn anzeigen auss dem das sie nicht die personen, sonder allein die guter und gebew der geistlichen haben angetast und verwustet, dar zu du sie auffs hochst vermont hast bey pflicht der dhauff, bey yrer seelen verlust, bei gotlicher majestat ungenaden, etc.
77 Luther: Weill nun die bawrn auff sich laden beyde, Got und menschen, und so manifeltlich schon des todts an leib und seele schuldich seindt und keyns rechten gestehen noch warten, sondern ymmer fort toben, muB ich hie die weltliche oberkeyt unterrichten, wie sye hyer inn mit gutem gewissen faren sollen.53 (bond1#56) Luther: Fordi nu bønderne får både Gud og mennesker på halsen og har gjort sig skyldig til mange gange døden på legeme og sjæl, og ikke indrømmer nogen form for ret eller venter det, men raser videre, så må jeg her undervise den verdslige øvrighed om, hvordan de skal forholde sig i denne sag med god samvittighed.
78 Cocleus: O, des elendes und blutsuchtigen underrichtens, wer sol ym getrawen? Du hast die fursten tzu solcher not gebracht, yr eygne untertane in so viltausenden zu erslagen, und kumpsst nu da her mit unnutzen geswetz auff die nachkirchwey, so die grossist kyrchwey schon gethan ist. Swatz was du wylst. Es ist wol moglich, das der fursten gewissen kan so gantz nicht reyn und leicht seyn, in dissem jemerlichen handel, die weil sye dein wolffische und auffrurische lere haben yrem volck laessen predigen, furbringen und einbilden, und das widder bepstlich und keyserliche mandat, nach urteil so grosser universiteten als Paryss, Loven, Coln etc.54 (n78
79 Ob sye schon keyn gefallens in deynen buchern gehabt haben, so bringt yhnen doch die nachlessikeit schuld und beswerung des gewissens, wie ich besorg. Es seyn dan, das disser fleyss und ernst, vorige verseumnuss entschuldige und ubertrage. Du hast auch selbs anders geschryben im vorigem buchlein, nemlig also: Weil yr beides teils unrecht seyt, wirt Got eynen buben mit dem anderm steuppen. [züchtigen] Ir herren habt wyder euch die schrifft und geschichte, wie die tyrannen sind gestrafft, das auch die heydenyssen poeten schryben, wie die tyrannen selten am trocken tod sterben, sondern gemeyniglig erwurget worden sind und im blut umbkommen. 
80 Weil den gewiss isst, das yr tyrannisch und wutiglich regyrt, das evangelion verbietet, und den armen man so schyndet unnd drucket, habt yr keynen trost noch hoffnung, das yr umbkommet, wie ewr gleichen sind umkomenn etc.55 (formaning2#79) Syhe, hie heystu die fursten buben, tyrannen, wutterer, verbieter des evangeliums und yetz heuchelstu mit neuwer unterrichtung, eben als seystu vor nye ym spyl gewesen. Getraw dyr wer dae wil, ich kauffe dich nit umb eynen heller dan du thust nymer mer keyn gut.
81 Luther: Erstlig, der oberkeit, so da kan und wil an vorgehend erbieten zum recht und billikeit, solche bawrn slahen und straffen, wil ich nit weren, ob sie gleich das evangelion nit leidet,den sie hat des gut recht. Seynte mal die bawrn nu nyt mer umb das evangelium fechten, sondern seindt offentlich worden trewlose, meyneidige, ungehorsame, auffrurisse, morder, reuber, gotslesterer, wilche auch heydenisse oberkeyt zu straffen recht und macht hat. Ja da zu sculdig isst, solche buben zu straffen, denn darum tregt sie das swert und isst Gots dieneryn uber den so ubels thut Ro. XIII [4].56 (bond1#57) Luther: For det første: Jeg vil ikke forhindre den øvrighed, der kan og vil slå disse bønder ned og straffe dem uden forudgående tilbud om ret og billighed, heller ikke selv om denne øvrighed ikke tåler evangeliet. For den er i sin gode ret. For bønderne kæmper nu ikke mere for evangeliet, men er åbenlyst blevet utroværdige, menederiske, ulydige, oprørske mordere, røvere og gudsbespottere, som også en hedensk øvrighed har ret og myndighed til at straffe, ja den har pligt til at straffe sådanne forbrydere. For af den grund bærer den sværdet og er Guds tjenerinde overfor den, der øver ondt, Rom 13,4. 
82 Cocleus: Wie bruste sich der teutsch bapst her fur, als hab er macht, der oberkeit zu weren oder nit weren. Lieber was hat dein buchleyn gescafft in all diesen slachten, so mer dan hondert tausend bawrn seind auf den flecken geblybenn. Were elss were [es wäre anders gekommen, wenn], wen es mit geswetz wer aussgericht. Wer weret aber der oberkeit das sie dyr nit auch verdienten lön gebt? Warlig nyemant dan der teufel, welcher noch meer selen durch dich wil erjagen und erobern. Wo das nit were, so hette sie dich warlig mit Thomas Muntzer abgefertiget. Dann du tausent mal mer schadens und verfurens und emporung im volck getan und erregt hasst, dann der Muntzer. Wie so? Also: Muntzer hat alleyn in Turingen rumort, du hasst alle landt teutscher nation vol rumors gemacht. Muntzer hat nit lang ein namen im volck gehabt, wie du nu lenger dan 7 jar alles volck zweifflig und nachdenckig gemacht hasst.
83 Auch hat Muntzer den scalck hynden den oren nit so meisterlig mogen verbergen wie du. An Muntzers screyben alleyn het sich niemant gekeret auch in Turingen, wo deyne bucher nit weren vor her gelauffen, dan Muntzer redet und screybt nit anders dan wie ein nar und unsinnig mensche des mer zu lachen dan zu achten gewest were, wo deine bucher seinen furnemen nit zu vor den wech berait hetten. Dan so du vil gelerter und geschickter bist dan Muntzer, kanstu der falschen und ufrurischen lere vil eyn besser eyn gestalt geben und farb eins guten scheins ausstreychen. Myr tzweyfelt aber nyt, wo dich hertzog Jörg zu Sachsen oder hertzog Wilhelm zu Beyrn in henden hette, du wurdest die warheit gleich so woll bekennen, als sie Muntzer bekent hat,57 (n83) und wurdes sagen, was dich zu solchem rumorischem schreiben bewegt hab, weil du zu Leyptzig gesagt hast, er sey umb Gots willen nit angefangen. 
84 Luther: Aber die oberkeit, so christlich is und das evangelion leydet, derhalben auch die bauren keinen schein widder sie haben, sol hie mit furchten handeln. Und zum ersten die sachen Got heym geben und bekennen, das wyr solchs wol verdienet haben, da zu besorgen, das Got villeicht den teufel also errege zu gemeyner straffe Teutschlands, darnach demutiglig bytten widder den teufel umb hulffe. Den wyr fechten hie nit allein wydder blut unnd fleisch, sondern wyder die geistlichen bosswicht in der lufft, wilche myt gebet mussen angryffen werden, wo nu das hertze so gegen Got gerichtet is, das man seynen gotligen willen lesst walten, ob er uns wolle oder nit wolle zu fursten und hern haben, sol man sich gegen die tolle bauren zum uberfluss (ob sie es wol nit werd seindt) zu recht unnd gleichem erpietten. Darnach wo das nit helffen wil, flux zum swerdt greyffen.58 (bond1#59) Luther: Men den øvrighed, der er kristen, og finder sig i evangeliet, bør handle med frygt. Bønderne har ikke skygge af ret imod den. Og for det første skal den henføre sagen til Gud og bekende, at vi nok har fortjent dette; desuden overveje, at Gud måske har således opægget djævelen, fordi han i almindelighed vil straffe Tyskland. Så skal den ydmygt bede Gud om hjælp mod djævelen. For vi kæmper ikke her alene mod kød og blod, men imod de åndelige magter i luften, som må angribes med bøn, Ef 6,12. 18. Når nu hjertet er sådan indstillet overfor Gud, at man lader hans guddommelige vilje herske, om han vil have os til fyrster og herrer eller ej, så skal man til overflod tilbyde de rasende bønder aftale og forligelse (selv om de ikke er det værd). Derefter, hvis det ikke vil hjælpe, skal man straks gribe til sværdet. 
85 Cocleus: Sag ann Luther, welche oberkeit in teutscher nation is unchristlig? Welche leydet nyt das evangelium? Meynstu, das yederman deine ketzerische unnd auffrurische bucher sol fur evangelium halten?  Wyr haven vier evangelisten von cristliger kyrchen angenomene, welche al oberkeit in Teutschland wol leiden mag. Das du dich aver selbs auffwurfst, isst niemant sculdig, dich darfur anzunemen, die weyl dich cristliche kyrch nit annympt, auch nymermer annemen wyrdt, des bystu sycher, dan alle stende cristlicher kirchen erkennen und verdammen dich als eyn offentlichen ketzer, dar vur du auch gehalten salt werden als lang dye werlt steet, des bystu auch sycher.
86 Warum haven aber wyr Teutschen solchs ungluck meer verdient dan andre nationes? Zeig an die ursag, warin seind andre nationes vor 7 jarn frummer gewest dan wyr Teutschen? O Luther, wyr habens ja leider woll verdyent, des bystu aver uns die hogste ursach das wyr durch deine ketzeryen so vil yrsaln, gotslesterns, verachtung der heyligen, des heyltums und der sacrament yn unser volck haven lassen einfuren. Got sey uns gnedig. Amen.
87 Luther: Den eyn furst und her muss hie dencken, wie er Gottes amptman und seynes tzorns dyener ist, Ro. XIII [4] dem das swerdt uber solche buben bevolhen is, unnd sych ebenn so hog vur Got versundigt, wo er nyt strafft und weret und seyn ampt nit volfuret, als wen eyn er mordet dem das swert nit bevolhen is, den wo er kan und straft nit, es sey durch mord oder blut vergyessung, so ys er sculdig an allem mord und ubel, das solch buben begehen, als der da mutwyllyglig durch nachlassen seyns gotlichen befelhs zu lesst, solchen buben yre bossheit tzu uben, so ers wol weren kan und sculdig isst. Darum isst hie nit zu slaffen, es gylt auch hie nit gedult oder barmhertzigkeit,es ist des swerdts und zorns tzeyt hie und nit der gnaden zeit.59 (bond1#60) Luther: For en fyrste og herre må her betænke, at han er Guds embedsmand og hans vredes tjener, Rom 13,4, hvem det er befalet at føre sværdet over den slags forbrydere, og at han forsynder sig lige så meget overfor Gud, hvis han ikke straffer og forsvarer sig og underlader at udføre sin embedsgerning, som hvis én myrder, som ikke har fået befaling til at føre sværdet. For hvis han ikke straffer, om det nu er ved at slå ihjel eller ved blodsudgyvelse, hvis han er i stand til det, så er han skyld i ethvert mord og enhver ugerning, som sådanne forbrydere begår, for han har af egen fri vilje ved at undlade at udføre den befaling, han har fra Gud, tilladt, at en sådan ondskab udøves, som han godt kunne forsvare sig imod, hvad han også var skyldig at gøre. Derfor må man ikke sove her. Der gælder her heller ingen overbærenhed eller barmhjertighed, det er sværdets og vredens tid, ikke nådens tid.
88 Cocleus: We kumpt uns aber disse elende zeit des swerts hee dan  Zeit des swerde auss deinen buchern, o Luther? Hette die oberkeit yrem volck solche ketzerisse und auffrurische lere nit lassen furbringen und einblewen, so were disse zeyt des swerdts wol aussen blyben, hette hertzog Frederich von Sachsen sein swert vor vier jarn gebraucht nach gotlichem und keyserlichem gesatz wydder dich eynigen menschen, so bedorfft mans yetz nit wyder so vyll tausent armer einfeltiger und jemerlich verfurter menschen vol bluts machen. Es is den fursten das swert vill mer unnd harter bevolhen in gotlichem, in geistlichem, auch in keyserlichem rechten wider die ketzer und zertrenner, dan wyder ere arme lewt und untertanen wo sie nit durch dich und deine gesellen ketzerisch und auffrurisch worden weren.
89 cVidere til coc2!
90 c

Noter:

n17:  Luther var blevet gift i foråret 1525.

n18:  WA 6, 562. (capt03#107). 564. (capt03#118)  565. (capt03#121)  567.  (capt03#133) Jeg (rr) finder ikke den store relevans i disse henvisninger, der er taget fra Flugschriften der Bauernkriegszeit. Derimod fører det ovenfor anførte link lige til stedet.

n24:  M. Luther: De instituendis ministris ecclesiae ad senatum Pragensem Bohemiae (1523), WA 12, S. 195, Z. 16-25.

n25:  Cochläus meint den Beschluss des utraquistischen böhmischen Landtags vom 9. Februar 1525, der im Mai desselben Jahres in Ofen durch eine böhmische Delegation in Anwesenheit des päpstlichen Legaten Campeggio verkündet wurde. Eine völlige Unterwerfung der Böhmen unter die päpstliche Herrschaft bedeutete dieser jedoch nicht.

n25:  Von einer grösseren Hilfeleistung der Böhmen für Johann oder Georg von Sachsen ist nichts bekannt. Möglicherweise sind einige Söldner an der böhmischen Grenze angeworben worden.

n32:  Am 13. Juni 1525 wurde Luther mit der ehemaligen Nonne Katharina von Bora getraut. Eine grössere Hochzeitsfeier fand am 27. Juni statt. Von den katholischen Feinden wurde ihm der Bruch der Keuschheitsgelübdes besonders angekreidet. Die Ungunst der Stunde für dieses Ereignis -- der Bauernkrieg war noch in vollem Gange -- wurde ihm aber auch von seinen Freunden übelgenommen.

n46:  Cochläus fungiert 1521 als Berater des päpstlichen Nuntius Aleander auf dem Reichtstag zu Worms, wo er Luther zum Widerruf zu bewegen suchte.

n46a:  Cochläus war fest von dem Zusammenhang der lutherischen und der hussitischen Bewegung überzeugt und betrieb umfangreiche Forschungen zur Geschichte der Hussiten. Bereits 1523 hatte er die "Historia Alberti Krantz von den alten Hussen zu Behemen in Kaiser Sigismunds Zeiten" (Strassburg, 9. Januar 1523 bei Grieniger) übersetzt und herausgegeben.

n46b:  Cochläus hat dem Papst mehrmals seine Bereitwilligkeit zur Disputation  mit Luther bekundet. Aber sowohl der päpstliche Legat Aleander als auch der kaiserliche Beichtvater Glapion haben von dieser Disputation abgeraten.

n57:  Note fra udgiverne af Flugschriften: Da von den bayrischen Herzögen der soziale Gehalt der Reformation schnell erkannt wurde, erging bereits 1522 das erste Religionsmandat, das die lutherische Lehre verbot.

n65:  Udgiver-note: Vermutlich gehört dieser Ausspruch Luthers in die katholische Legende; er konnte in seinen Predigten aus dieser Zeit nicht ermittelt werden. (se koestlin5,1#35) (se også EA 28,285).

n65a:  Articuli CCCCC Martini Lutheri, Ex sermonibus eius Sex et Triginta Quibus singulatim responsum est a Johane Cochleo wendelstino, partim scripturis, partim Contrariis Lutheri ipsius dictis. Anno MDXXV, Köln, 11. August 1525.

n78:  Udgiver-note: Die theologischen Fakultäten der Universitäten Köln und Löwen verurteilte 1519 Luthers Bücher. Die Pariser Sorbonne, die neben der Universität Erfurt mit dem Schiedsgericht über die Leipziger Disputation zwischen Luther und Eck beauftragt war, lehnte am 15. April 1521 104 Artikel Luthers ab. (se koeln-loeven og  paris2)

n83:  Udgiver-note: Emser (mener der mon Cochläus?? rr) spielt auf das Bekenntnis Thomas Müntzers auf der Folter vom 16. Mai 1525 (vgl S 506ff). Herzog Georg von Sachsen (1500-1532) und Herzog Wilhelm IV von Bayern (1508-1550) galten als die militantesten Vertreter des konservativ-katholischen Lagers.