Ændringer i Luthers synspunkter


specielt i året 1520.

Tilbage til oversigten!

1. Spørgsmålet om, hvorvidt paven er antikrist.
marts 1520: Luther er optaget af spørgsmålet om, hvorvidt paven er antikrist (lutloev2#8)
marts 1520: Løvenerne skal måske regnes for antikrists disciple (lutloev2#30).
juni 1520: Paven handler, som var han antikrist. (pave#134). Luther ville frit sige, at paven er antikrist (pave#205).
26. juni 1520: Hvis man i Rom mener og lærer således fra de lærde paver og kardinalers side, hvad jeg ikke håber, så udtaler jeg gerne med dette skrift, at han er den sande antikrist, (epitoma1#20).

2. Spørgsmålet om anvendelse af vold.
Juli 1518: Det er imod åndens vilje at brænde kættere, ud fra Dom 3,1f. (res10#80).
26. juni 1520: Kejser, konger og fyrster må med våben angribe paven. (epitoma2#19). Hvis vi straffer tyve med pisk, røvere med sværd, kættere med ild, hvorfor skulle vi så ikke meget snarere med alle våben bekæmpe paverne? (epitoma2#21).
August 1520: Kurtisanen skal have befaling om at holde sig borte eller springe i Rhinen. (adel02#74)
Ult. marts 1521: Luther forklarer sig (viger han udenom?): lutems05#44.
Marts 1522: Luthers brev til kurfyrsten om, at det er ham og ikke Luther, der behøver beskyttelse, fordi han har en ringe tro.
Marts 1522: Luthers forklaring i en invocatio-prædiken, at ordet gør sin gerning, mens han og hans venner drikker wittenbergsk øl.

3. Spørgsmålet om, hvordan kirkelige stridigheder skal afgøres.
Jan 1520: Evangeliske kristne kan ønske et koncil til at gennemføre lægmandskalken, men ikke selv gennemføre ændringen.