Om munkeløfterne, oversigt


Man kan eventuelt blade lidt i værket ud fra emnekataloget. Eller ud fra skriftstedsfortegnelsen. Det kan også lade sig gøre ud fra mine småiagttagelser.

Indhold:

Forord
WA 8,573-576 (Vot-01/1-36). Forordet er rettet til Luthers far. Det blev senere oversat til tysk og udgivet for sig. Findes i Erlangerudgaven bind ??,side ??.

IVDICIVM MARTINI LVTHERI DE VOTIS MONASTICIS
Martin Luthers bedømmelse af munkeløfterne.
WA 577-591 (Vot-01/36-150).

Non disputari sit, ne prestandum votum, sed quae vota vere vota sint.
Man skal ikke disputere om, hvorvidt løfter skal holdes, men om hvilke løfter der er sande løfter.
WA 577-578 (Vot-01/41-45)

Primum, vota non niti verbo dei, immo adversari verbo dei,
For det første, løfterne er ikke i overensstemmelse med Guds ord, men imod Guds ord.
WA 578-580 (Vot-01/46-67)

De fundamentis devotariorum,
Om de grundlæggende indvielser.
WA 580-583 (Vot-01/68-97)

De virginitate
Om cølibatet.
WA 583-591 (Vot-01/98-150)

II. Vota adversari fidei,
Løfterne er imod troen, (VOT02/1)

III. Vota adversari libertati Euangelicae,
Løfterne er imod den evangeliske frihed, (VOT03/1)
Quid libertas christiana?  Hvad er den kristne frihed? (VOT03/13)

IIII. Vota adversari praeceptis dei,
Løfterne er imod Guds bud, VOT04,1)
Adversari vota caritati, V4,68.

V. Adversari rationi monasticen,
Løfterne er imod den munkelige fornuft. (VOT05,1)

VLTIMO,
Slutning første del (VOT06,1); anden del (VOT07,1)

DE VIDVIS APVD PAVLVM,
Om enkerne hos Paulus, VOT08,1.

Skriftsteder.
 

Webmaster er sognepræst Ricardt Riis, Horsens. (rriis@mail1.stofanet.dk).