Skriftbeviser for katolske dogmer.Tilbage til oversigten.

Tilbage til indholdsfortegnelsen for Confutatio.

Af sognepræst Ricardt Riis.

1) Skærsilden.

a) Ud fra Matt 12,32 om den, der taler et ord mod menneskesønnen, og den, der taler imod helligånden, og om at det sidste hverken vil blive tilgivet i denne verden eller i den kommende, slutter Herborn, at der altså omvendt er noget, der vil blive tilgivet i den kommende verden; men da tilgivelse ikke finder sted i himlen, og heller ikke i helvede, må den finde sted på et mellemsted, og dette er skærsilden. Artikel 8, side 148.

b) 1 Kor 3,11-15 om dem, der får deres løn, om andre, der går glip af lønnen, men dog selv bliver frelst, dog som gennem ild; denne frelse kan også kun finde sted på dette mellemsted. Artikel 8, side 149.

c) Fil 2,8ff står der noget om, at alle knæ skal bøje sig for Kristus, også de knæ, der er i helvede. Det vises nu (ud fra Sl 115,17 og ud fra Es 38,18), at der ikke er nogen tilbedelse i helvede, hvorfor disse tilbedende knæ må befinde sig på mellemstedet, i skærsilden. Artikel 8, side 149.

2) Bøn for afdøde og relikviedyrkelse.

a) 1 Kor 13,8 om kærligheden, der aldrig ophører. Hermed mener Herborn i denne forbindelse kærligheden mellem mennesker, og da den altså ikke hører op, må den fortsætte efter den ene parts død, dvs når to levende mennesker kan bede for hinanden, kan også et levende menneske bede for en afdød. Artikel 7, side 138.

b) Matt 23,29: Jesu veråb mod farisæerne, fordi de bygger gravmæler til profeterne. Her hævder Herborn, at dette ikke betyder, at Jesus har noget imod gravmæler, tværtimod, det accepterer han som noget godt. Hvad han har noget imod, er, at de ikke efterfølger profeterne i dyd. Derfor gavner det os ikke, eller det gavner os kun lidt, hvis vi nøjes med at dyrke relikvierne og ikke efterfølger de hellige i deres dyd. Artikel 7, side 140.

c) 2 Kong 13,21: Elias' lig havde kraft i sig efter døden; Apg 19,12: apostlenes tørklæder og bælter havde kraft til helbrede syge. Apg 5,15: syge blev helbredt ved at komme ind i Peters skygge. Artikel 7, side 140.