Catharinus mod Luther, oversigt


Ambrosius Catharinus: Apologia pro veritate catholicae et apostolicae fidei ac doctrinae adversus impia ac valde pestifera Martini Lutheri dogmata (1520). (Forsvar for den katolske og apostoliske troslæres sandhed imod den ufromme og meget pestbærende Martin Luthers dogmer).
 

Den latinske tekst er gengivet fra Josef Schweizers udgave fra 1953 (Münster i Westfalen). Den danske er en oversættelse foretaget af mig.
 

Catharinus' bog behandler udførligt Luthers værk fra juli 1519: Resolutio Lutheriana super propositione sua decima tertia de potestate papae (per autorem locupleta). [Luthers resolution over hans trettende tese om pavens magt (udvidet af forfatteren)].
 

Luther svarede senere på Catharinus' bog med bogen "Om skriftet fra vor fremragende magister Ambrosius Catharinus, en forsvarer for den utrættelige Sylvester Prieras. Svar fra Martin Luther med en udlægning af visionen om antikrist i Daniel 7". (WA 7,705-778).
 

Indhold:

Forskellige forord

Første bog om Luthers snarer:

1. Luther er løgnagtig og selvmodsigende. 01#1 til #

2. Luther påberåber sig et koncil. 01#? til 01#??.

3. Luther henviser til kirkens folks moralske slethed.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Anden bog. Om pavemagtens oprindelse. 17 disputationer og 5 slutbemærkninger.
catlut r13-01 osv lutcat
Forord Luther som et dyr 09#1-19
1. disp "Du er Peter" osv. 09#20-47 01#49f.
2. disp Hvordan har Peter nøglerne? 09#48-81 01#54-58
Dialog Dialog med Origenes, Hiero., Augustin, Chrys. m.fl.  10#1-81
3. disp Luther: Jesus spørger i flertal 11#1- 01#62
4. disp Om det siges til Peter 11#24 01#63-67a
5. disp Luther modsiger sig selv 11#39 01#67b-68a
6. disp Hvad er den romerske kirke? 11#49 01#69-71 lutcat01#80
7. disp Gennemgang af teksten 11#64 01#72-75
8. disp Tre lutherske konklusioner 12#01- 01#76-77a
9. disp En udmærket overvejelse hos L.  12#?? 01#77b-78
10. disp Vig bag mig, Satan 12#?? 01#79
11. disp Følg mig, Peter! 12#?? 01#80-82
12. disp Når paven dør 12#?? 01#83-85
13. disp Abraham 13#01-?? 02#3
14. disp Nøgleindehaveren skal tro 13#?? 02#6-14
15. disp Vogt mine får 13#32 02#16-17a 01#42
16. disp Der siges ikke 'alle mine får'.  13#?? 02#17b-22b
17. disp Hvad er det at vogte? 13#?? 02#23b
Conf Præst og biskop det samme? Hieronymus, Gregor; Luk 22,26f 14#1-68 05#29; 39; 48; 49; 53; 61; 
historie Luther eks. fra kirkehistorien 14#69 05#74f
historie Cat om Euseb 15#1-?? 05#77
1. spejl Om pave Julius 15#?? 05#78
sikker Om Platina til Benedikt II 15#?? 05#79
2. spejl Pavebekræftelse? 15#?? 05#80
3. spejl Var østkirken kættere? 15#?? 05#81
4. spejl Kirkehistoriens virvar 16#1-?? 05#83
5. spejl Biskopper er apostlenes efterføl 16#?? 05#84-86
mitraer Østen ikke under paven 16#?? 05#87
Jerusalem moderkirken 16#?? 05#88-90
6. spejl Nikæa 16#?? 05#91-92
Apostelen Johannes' efterfølgere 17#1-?? 05#98; 100f
slut Reaktion på Luthers conclusio 17#?? 05#102

 

Tredie bog: Om dekreterne, som Luther kalder uduelige.
Forord Om kirkens misbrug 18#1-?? 05#3f; 5-12a
1. afslø Om Leo I (dist 19) 18#?? 02#47-58.
2. afslø Om Leo IV (dist 20) 19#1-?? 02#60-61
Dist 21 19#?? 02#62-68
3. afslø Dist 21 c. In novo 19#?? 02#79-81
4. afslø Dist 21, Pelagius 19#?? 02#82-89a
5. afslø Dist 21, Nicolaus 20#1-5 03#1f
6. afslø Dist 22, Nicolaus, c. Omnes 20#6-62 03#7-37
7. afslø Anacletus, Sacrosancta,  21#1-?? 03#38-57; 61-64
fejlen med kefalen 21#51 (R13-03#61-64). (lutcat01#82)
smlign Moses og Aaron 22#1-?? 03#66-71
Kan paven fejle? 22#27 05#76
Om Panormitanus 22#32
Paven og koncilerne 22#54
Om pavens magt over afladen efter de helliges mening 23#1-??

Fjerde bog:
 
Catharinus Luther sermon Luther imod Cath. 
Om boden 24#1
7. disputation om Luthers  sermon om boden 26#1 serm#3f
(8) disputation om Luthers sermon om boden 26#21 serm#14 lutcat5#100